Kirjoittajalta Alex Pitkänen

Seksuaalisen väkivallan monet kasvot konflikteissa

Seksuaalinen väkivalta osana aseellisia konflikteja ei ole historiallisesti uusi ilmiö. Seksuaalisen väkivallan ilmentyminen on aina kontekstisidonnaista, mutta käsitteen alle voi katsoa kuuluvan ainakin raiskaukset, seksuaalisen silpomisen ja häpäisyn, prostituutioon pakottamisen sekä pakotetut raskaudet. Olisi harhaanjohtavaa sanoa, että seksuaalinen väkivalta konflikteissa olisi ollut historiallisesti vaiettu aihe, sillä konfliktien osapuolet ovat historiallisesti hyödyntäneet vastapuolen tekemiä rikoksia oman puolen taistelumoraalin kohentamisessa ja sympatian keräämisessä mahdollisilta liittolaisilta. Huoli seksuaalisesta väkivallasta on kuitenkin usein jäänyt lähinnä propagandan tasolle, sillä poliittinen välinpitämättömyys ja häpeä ajavat uhrit marginaaliin konfliktien päättyessä. Seksuaalisen väkivallan tabuun on liittynyt usein implisiittinen oletus, että sotilaiden tekemät raiskaukset ovat valitettava, mutta vääjäämätön...

Lue lisää

Geopoliittisen teorian rajallisuudesta

Ukrainan sodan myötä geopoliittisiin näkemyksiin nojaavat puheenvuorot ovat nousseet pinnalle arvioitaessa Euroopan unionin ja Venäjän välisiä suhteita. Erityisesti Venäjän toimintaa on kehystetty paluuna geopoliittisesti aktiiviseen suurvaltapolitiikkaan. Ukrainan sota herätti ”mitä minä sanoin” -henkisiä puheenvuoroja uusklassiseen geopolitiikaan vähintään implisiittisesti kallellaan olevilta kansainvälisen politiikan kommentaattoreilta, kuten John Mearsheimerilta. Itsemääritelmällisesti klassisiin geopoliittisiin malleihin nojaavat analyysit eivät ole viimeisintä muotia akateemisessa maailmassa, mutta geopoliittiset selitykset ovat sangen suosittuja esimerkiksi Etelä-Kiinan meren sotilaallis-poliittista tilannetta arvioitaessa tai pohdittaessa sinisilmäisten idealistien ajan päättyneen ”vanhan totuuden” paljastuessa kylmän sodan voittajille. Oli kyse sitten idealistisesta horroksesta tai mistä tahansa, geopolitiikka ei ole toki hävinnyt minnekään poliittisena doktriinina tai yhtenä mahdollisena...

Lue lisää