Kirjoittajalta Tommi Eskola

Essee: Visegrád-ryhmän yhtenäisyyden loppu

Puolan, Unkarin, Tšekin ja Slovakian muodostama Visegrád-ryhmä on parin viime vuoden ajan aiheuttanut harmaita hiuksia Euroopan unionille. Siirtolaiskriisin aikaansaama yhtenäisyys on kuitenkin haihtunut, jonka seurauksena ryhmän painoarvo itäisen Keski-Euroopan asioiden ajajana on katoamassa.

Lue lisää

Puolan statuksen nousu ja tuho

Puola nosti Donald Tuskin ja Kansalaisfoorumi-puolueen lähes vuosikymmenen mittaisella valtakaudella statustaan Euroopan unionissa ja nousi unionin kärkimaiden joukkoon. Se osoitti toiminnallaan olevansa luotettava, yhteistyökykyinen ja hyvässä mielessä aloitteellinen jäsen, jonka EU-myönteisyyteen pystyi turvautumaan. Puolan asema unionissa on kuitenkin heikentymässä, kun Laki ja oikeus -puolue purkaa Kansalaisfoorumin perintöä. Noin vuoden vallassa ollut puolue on jo onnistunut romuttamaan Puolan aseman vastustamalla unionin pakolaispolitiikkaa ja heikentämällä oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Puolassa. Aiemmin Euroopan unioniin erittäin myönteisesti suhtautuneen “uskollisen soturin” täyskäännös heittää osaltaan varjon unionin tulevaisuuden ylle ja samalla tekee tyhjäksi kaiken Kansalaisfoorumin johdonmukaisen työn Puolan statuksen nostamiseksi. Maailmanpolitiikassa status määrittyy monin eri tavoin, esimerkiksi...

Lue lisää