Henkilön kasvokuva Annmarie Kiiskinen

Annmarie Kiiskinen

Annmarie Kiiskinen on pohjoiskarjalalainen, Kairossa asuva Lähi-idän tutkimuksen maisteri. Viimeisen vuoden hän on viettänyt Kairon ja Siinain välillä tutkien beduiinien naisidentiteetin muutosta perinteisen beduiinikulttuurin sekä modernien muutosten risteyskohdassa. Sukupuolen- ja vähemmistötutkimuksen lisäksi Annmarie on kiinnostunut Välimeren sosiopoliittisesta ja taloudellisesta myllerryksestä sekä identiteettikysymyksistä. Egyptin lisäksi hän seuraa mm. Kreikkaa, Sudania sekä Libyaa. Nykyään hän opettaa sosiaalitieteitä Kairossa.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit