Henkilön kasvokuva Olli Saarinen

Olli Saarinen

Olli Saarinen palvelee Lapin lennostossa ja opiskelee tällä hetkellä sotatieteiden maisteriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa pääaineenaan strategia ja turvallisuuspolitiikka. Ollin kiinnostuksen kohteita ovat yhdysvaltalainen sotilasstrategia, suurvaltasuhteet, sotateoreetikot ja länsimainen ilmasotataito.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit