Henkilön kasvokuva Olli Saarinen

Olli Saarinen

Olli Saarinen on sotatieteiden maisteri, joka palvelee Lapin lennostossa. Maanpuolustuskorkeakoulussa hänen pääaineenaan oli strategia ja turvallisuuspolitiikka. Ollin kiinnostuksen kohteita ovat yhdysvaltalainen sotilasstrategia, suurvaltasuhteet, sotateoreetikot ja länsimainen ilmasotataito.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit