Henkilön kasvokuva Mikko Räkköläinen

Mikko Räkköläinen

Mikko Räkköläinen on kansainvälisen politiikan jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Hän on valmistunut maisteriksi Lapin yliopistossa ja työskennellyt myös Ulkoministeriössä Asevalvonnan yksikössä. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat kaupalliset ja ei-valtiolliset toimijat aseellisissa konflikteissa, hallintoon liittyvä vallankäyttö, emergentit teknologiat sekä sodankäynnin muutos.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit