Henkilön kasvokuva Hannu Salomaa

Hannu Salomaa

Hannu Salomaa on Tampereen yliopistosta väitellyt valtio-opin tutkija. Hänen väitöskirjansa käsittelee Suomen asevelvollisuutta ja jatkotutkimukset turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tasa-arvon ja deliberatiivisen demokratian näkökulmasta. Aiemmin Hannu on ollut Erasmus-vaihdossa Freie Universität Berlin -yliopistossa, suorittanut harjoittelun Suomen Saksan suurlähetystössä sekä ollut tutkijavaihdossa Wienin yliopistossa.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit