Henkilön kasvokuva Tapani Tamminen

Tapani Tamminen

Tapani Tamminen on yleisestä historiasta valmistunut filosofian maisteri. Pro gradu -tutkielmassaan Tapani tutki suomalaisen ulkopoliittisen eliitin suhtautumista détenteen kylmän sodan aikana. Nykyään hän tekee työn ohessa poliittisen historian väitöskirjaa Helsingin yliopistoon. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. tutkijana Porvarillisen Työn Arkistossa sekä opiskeluaikana harjoittelijana Suomen Akatemiassa.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit