Kirjoittajalta Matti Pesu

Pienvaltiorealismi kuihtuu: suomalaisen ulkopoliittisen ajattelun murros

Tässä kirjoituksessa pureudutaan suomalaiseen ulkopoliittiseen ajatteluun ja sen muutokseen. Keskiössä ovat kolme ulkopoliittista koulukuntaa: pienvaltiorealismi, euroatlantismi ja globalismi, joiden ympärille eri suomalaisten ulkopoliittisten ajattelumaailmoiden voidaan katsoa nivoutuvan. Kirjoitus tarkastelee koulukuntien sisältöä ja niiden kehittymistä kylmän sodan jälkeisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on käynnissä muutos, joka näkyy erityisesti tarkasteltaessa politiikan käytäntöjä ja tehtyjä päätöksiä. Muutoksen taustalla vaikuttavat muuttuneet ajatusmaailmat. Perinteinen suomalainen pienvaltiorealismi ohjaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa entistä vähemmän. Tampereen yliopiston tutkija Tapio Juntunen painottaa Kosmopolis-aikakauslehden erinomaisessa artikkelissaan, että Suomen ulkopolitiikan muutos näkyy politiikan käytännöissä – erityisesti suhtautumisessa suurvaltojen läsnäoloon Itämeren alueella. Suomi pyrkii sitouttamaan Yhdysvaltojen sotilaallista...

Read More

Kirja-arvio: Washington ja Moskova napit vastakkain

Yhdysvaltalainen raskaan sarjan Venäjä-tutkija Robert Legvold on kirjoittanut pari vuotta sitten ilmestyneen Foreign Affairs -artikkelinsa pohjalta kirjan, joka on raflaavasti otsikoitu paluuksi kylmään sotaan, Return to Cold War. The Ulkopolitistin lukijat ovat jo aiemmin saaneet osaksensa lukea kritiikkiä kylmä sota -analogioista (1 & 2). Legvoldinkaan kirja ei onnistu vakuuttamaan, että nykyinen Venäjän ja lännen välinen kriisi kannattaisi käsittää kylmänä sotana. Teoksessa on kuitenkin paljon sellaista, joka olisi hyvä ymmärtää myös Suomessa, vaikka Legvoldin teos kieltämättä jääkin hieman otsikkonsa vangiksi. Minkälainen kirja Legvoldin uutuus on ja mitä se kertoo Yhdysvaltain ja Venäjän suhteista? Kylmä sota – kun parempaakaan ei ole Legvoldin kirjan keskiössä on siis yksi...

Read More