Henkilön kasvokuva Ilmari Käihkö

Ilmari Käihkö

Ilmari Käihkö on konflikteihin ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut, Uppsalan yliopistossa väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori. Ilmaria kiinnostaa sodan keskeiset käsitteet sekä käytäntö. Väitöskirjassaan Ilmari tutki näitä teemoja Liberian sisällissotiin osallistuneiden sotilasorganisaatioiden kautta. Samat aiheet jatkuvat nyt loppusuoralla olevassa tutkimusprojektissa, joka keskittyy Suomen ja Ruotsin strategiaan Afganistanissa. Ilmari on sotatieteiden luennoitsija Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä vieraileva rauhan- ja konfliktintutkimuksen opettaja Jönköpingin yliopistossa.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit