Henkilön kasvokuva Hanne-Mari Tarvonen

Hanne-Mari Tarvonen

Hanne-Mari Tarvonen on Etelä-Afrikassa asuva vapaa toimittaja ja valokuvaaja. Hanne-Mari työskentelee Helsingin Sanomien avustajana, jonka tehtävänä on kattaa Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kehityskulkuja. Hän on opiskellut tiedotusoppia, kansainvälistä politiikkaa ja mediakulttuuria Tampereen yliopistossa. Työssään Hanne-Mari keskittyy erityisesti luontoa, ympäristöongelmia ja kestävää kehitystä käsitteleviin aiheisiin sekä ihmisoikeuskysymyksiin ja Afrikan maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit