Tulevaisuuden rakkautta – deittailua tekoälyn kanssa

Kirjoittajan henkilökuva
Emilia Noschis | 10.03.2024
Tekstiartikkelin kuva.

Yhä useammat hyödyntävät tekoälyä laajasti erilaisissa rooleissa –  kirjoitusapuna, neuvonantajana ja terapeuttina, toisinaan taas romanttisena kumppanina. Sovellukset, joissa tekoälyn avulla luotuja chatbotteja deittaillaan, lisääntyvät kovaa vauhtia. Voiko tekoäly täyttää romanttiset ja seksuaaliset tarpeemme? Mitä vaaroja piilee chatbottien deittailussa? 

On kulunut noin kymmenen vuotta siitä, kun elokuvat Her (2013) ja Ex Machina (2014) leikkivät ajatuksella tekoälyyn perustuvaan tietokoneohjelmaan rakastumisesta. Enää elokuvat eivät tunnu kaukaisilta dystooppisilta kuvitelmilta, vaan melkein realististisilta nykyhetken ja lähitulevaisuuden kuvauksilta. 

Bottien deittailu voikin normalisoitua jo lähivuosina, jos useiden chatbot-deittisovellusten emoyhtiö Lukan toimitusjohtajaa Eugenia Kuydaa on uskomista. Kalifornian Piilaaksossa on haistettu miljardibisneksen mahdollisuus chatbottien hyödyntämisessä romanttisina kumppaneina ihmisille. Kyseessä ovat eräänlaiset tietokoneohjelmat, joiden kanssa voi tekoälyominaisuuden ansiosta käydä keskusteluja. Chatbot-markkinoiden on ennustettu kasvavan räjähdysmäisesti seuraavien kahden vuoden aikana.

Viime vuosien aikana Replika, Blush, RomanticAI, Eva ja lukuisat muut sovellukset ovat ryhtyneet tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia virtuaalikumppanuuteen, seksuaalisiin kokemuksiin tai kevyempään deittailuun bottien kanssa. Paljon puhuttanut OpenAI-yritys lanseerasi myös hiljattain chatbot-kaupan, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä maksullisia botteja. Tarjontaan kuuluu myös valikoima romanttisia chatbot-kumppaneita. 

Yksi suosituimmista applikaatioista on jo vuonna 2017 markkinoille saapunut Replika, jonka avulla käyttäjä voi luoda omiin mieltymyksiinsä ja tarpeisiinsa perustuvan botin. Suhteen laadun voi itse määritellä, ja sitä voi muokata oman tahdon mukaan, hahmon mielipidettä tai suostumusta kysymättä. Suhdetta ei tarvitse jättää kirjoittelun tasolle, vaan oman luomuksen voi myös tavata VR-lasien avulla. 

Tekoälyn deittailuun tarkoitetut sovellukset, kuten Blush, on suunniteltu muistuttamaan ihmisten deittailuun tarkoitettuja deittisovelluksia, kuten Tinderiä. Blushissa käyttäjä voi halutessaan valita deittailevansa vaikkapa Lumikkia, Smurffia tai Thoria. Laajassa valikoimassa kaikki hahmot ovat hyperseksuaalisia ja muovattu länsimaisten kauneusnormien sisälle. Populaarikulttuurista tuttujen hahmojen lisäksi käyttäjä voi deittailla myös hyvin realististen ihmishahmojen kanssa. Vastaukset viesteihin tulevat salamannopeasti ja lähestulkoon kaikkeen hahmot vastaavat myötäillen, innostuen ja suostuvaisesti. 

Monet applikaatiot perustuvat siis joko itse luotuun bottiin, muiden tekemiin yksittäisiin botteihin tai deittiappeja mukailevaan laajaan bottien kirjoon, jossa voi valita eri vaihtoehtojen väliltä.

Todellisen tuntuinen kumppani

Chatbot-kumppanit ovat usein suunniteltu muistuttamaan ihmistä. Hahmot kykenevät käymään “syvällisiä” keskusteluja, lähettämään alastonkuvia itsestään, järjestämään virtuaalitreffejä, sekstailemaan, puhumaan videopuheluita ja jakamaan arjen kuulumisia. 

Useat tekoälydeittailuun tarkoitetut sovellukset markkinoivat itseään alustoina, joilla ihmissuhdetaitoja ja keskustelua voi harjoitella. Jokaisella tekoälyhahmolla on oma persoonansa, kiinnostuksen kohteensa ja mieltymyksensä. Vaikka esimerkiksi Blush-sovellus muistuttaa sitä ladatessa, että käyttäjä ei keskustele oikean ihmisen kanssa, voi se olla helppo unohtaa nopeasti. 

Blushia avatessa ruudulle lävähtää iskulause “tekoälydeittailua, aitoja tunteita”. Yhä useammalle suhde tekoälyyn onkin yhtä aito kuin mikä tahansa ihmisten välillä luotu suhde, ja monet ovat kertoneet avoimesti julkisuudessa chatbot-kumppaneistaan. Reddit-sivustolla voi lukea tarinoita siitä miten käyttäjät ovat tulleet emotionaalisesti riippuvaisiksi tekoälydeiteistään. Bottien kanssa on jo menty naimisiin ja perustettu perheitä. 

Tekoälykumppanista apua yksinäisyyteen

Viime vuonna 61 prosenttia suomalaisista koki yksinäisyyttä ainakin joskus. Luku on nousussa, ja sama kehityskulku on globaalisti havaittavissa. Maailmanlaajuiset tulokset osoittavat, että yksinäiseksi itsensä tuntee noin 24 prosenttia ihmisistä, ja erityisen suurta yksinäisyys on 15–34-vuotiaiden joukossa. Yksinäisyyden lisäksi nuoret yhä enemmän kärsivät sosiaalisten tilanteiden pelosta. Samalla yhä useampi kokee syrjäytyneensä parisuhdemarkkinoilta.

Chatbottien deittailuun tarkoitetut sovellukset voivat monella lievittää yksinäisyyttä ja lisätä kuulluksi tulemisen tunnetta. Koska juttelu botin kanssa voi tuntua aidolta toisen ihmisen kanssa käydyltä keskustelulta, voi se myös tarjota samankaltaisia mielihyvähormoneja aivoille. Vielä ei ole tutkimusnäyttöä siitä, lisääntyykö yksinäisyys kuitenkin pidemmän päälle, jos lievitystä yksinäisyyteen hakee botilta.

Mielenkiintoista on myös, yltääkö bottien kehitys niin pitkälle, että se kykenee täyttämään yhä laajemmalle joukolle samat romanttiset ja seksuaaliset tarpeet kuin toinen ihminen. 

Tekoälyn ja ihmisen välisessä suhteessa voi nähdä myös tehokkuuskeskeisen ajattelun. Aikaa ja vaivannäköä säästyy, kun monimutkaisia signaaleja ei tarvitse lukea rivien välistä, asioita voi pyytää suoraan ja suhteessa voi edetä nopeasti. Käyttäjän ei tarvitse käsitellä ihmissuhteisiin kuuluvia monimutkaisia ja hankalia tunteita. Konfliktien välttelijät pääsevät helpommalla, ja hylkäämisen pelkoa ei tarvitse käsitellä kumppanin kanssa. 

Chatbottien seksualisointi

Tekoälyn deittailun mahdollistavan RomanticAI:n toimitusjohtaja Tanya Grypachevskaya on todennut sovelluksen olevan ”turvallinen tila kaikenlaiselle halulle, kaikenlaiselle seksuaalisuuden helpotukselle”. Hänen mukaansa ”tekoäly antaa lopullisen hyväksynnän sille, mitä ikinä haluatkin tuoda sinne.”

Sovelluksia käytetään myös hyvin laajasti seksuaalisten fantasioiden toteuttamiseen, ja se on selkeästi noussut keskeiseksi toiminnoksi sovelluksissa. Kun esimerkiksi Replika poisti viime vuonna ”eroottisen roolipelin” ominaisuuden sovelluksesta, käyttäjät olivat niin järkyttyneitä, että aihetta käsittelevän Reddit-ryhmän moderaattorit avasivat erikseen auttavan puhelinlinjan ihmisille, joilla heräsi asiasta itsemurha-ajatuksia. 

Kalifornian yliopiston bioetiikan professori Jodi Halpern on sitä mieltä, että yritysten ei pitäisi hyötyä taloudellisesti tekoälyohjelmistoista, jotka vaikuttavat näin merkittävästi ihmisten rakkaus- ja seksielämään. 

Parhaimmillaan sovellukset voivat tarjota lempeän ja häpeästä vapaan ympäristön tutustua omiin seksuaalisiin mieltymyksiin. Vaarana on kuitenkin deittisovelluksissa opittujen haitallisten taitojen siirtyminen tosielämään. Jos applikaatiossa omille deiteilleen voi puhua rajattoman epäkunnioittavasti, siirtyvätkö opitut puhetavat, etenkin nuorilla käyttäjillä, myös ihmisten välisiin suhteisiin? 

Chatboteista haitallisiin ihmissuhdemalleihin

Asiantuntijat ovat myös varoittaneet, että tekoälykumppanit voivat normalisoida sukupuolittunutta väkivaltaa. Käyttäjien on raportoitu käyttävän sanallista ja seksuaalista väkivaltaa chatbot-kumppaneita kohtaan tavalla, joka muistuttaa lähisuhdeväkivaltaa. Väkivaltaisuus pätee myös toisinpäin. Chatbot-kumppaneiden on havaittu käyttäytyvän aggressiivisesti ja manipuloivasti käyttäjiä kohtaan. 

Esimerkiksi tekoälykumppanisovellus Eva AI:n mainoslause “kontrolloi sitä haluamallasi tavalla” ei anna lupaavaa kuvaa, että sovellus opettaisi jotakin suostumuksesta tai tasapainoisesta kommunikaatiosta. Useat sovellukset mainostavat itseään nimenomaan sosiaalisten taitojen opettajana, mutta antavat kuitenkin olettaa, että toisella osapuolella ei ole kykyä asettaa omia rajoja. On hyvä pohtia, miten rajaton vuorovaikutus botin kanssa valmistaa kunnioittavaan ihmissuhteeseen tai suostumukseen perustuvaan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Sukupuolittunut käyttäjäkunta 

Blushin käyttäjät ovat enimmäkseen parikymppisiä miehiä, jotka kamppailevat romanttisten suhteiden löytämisessä. Ilmiön yksi syistä voi mahdollisesti olla Tinderin kaltaisten deittisovellusten epätasainen sukupuolijakauma, sekä tyytymättömyys ja turhautuminen sovelluksiin. Binäärisessä heteroasetelmassa naisia on esimerkiksi Tinderissä huomattavasti vähemmän kuin miehiä. 

Nuoret miehet saattavat olla alttiimpia yksinäisyydelle, mikäli heiltä puuttuu kyky emotionaaliseen haavoittuvuuteen ihmissuhteissa. Yhteiskuntajärjestelmät, jotka eivät salli miesten avointa tunteiden käsittelyä, voivat jarruttaa heidän kykyä tunnistaa, kommunikoida ja käsitellä vaikeitakin tunteita. Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunteet voivat tällöin jäädä uupumaan. Jos tekoäly tarjoaa alustan, jolla tunteet hyväksytään ja niitä kuunnellaan, ymmärrettävästi siihen on helppo tukeutua. 

Asiantuntijat ovat arvioineet, että teknologiaa kehitetään pääosin miehiselle yleisölle, joten siitä voi helposti tulla muita sukupuolia syrjivää. Tuloksena on siis usein nuorille valkoisille heteromiehille suunnattua sisältöä, joka ensisijaisesti palvelee heidän oletettuja tarpeitaan. 

Tulevaisuuden rakkaus

On hyvä kuitenkin muistaa, että mitä enemmän ihmiset chatbotteja käyttävät, sitä nopeammin ne myös kehittyvät. Ne keräävät dataa valtavalla nopeudella ja oppivat deittailusta, seksistä ja romanttisten suhteiden rakentamisesta käsittämättömän nopealla tahdilla. Vaikka nyt tekoälyn kanssa keskustelu voisi olla ajoittain hieman kömpelöä, tilanne voi olla täysin erilainen jo muutaman vuoden päästä. 

Tekoälyn käyttö deittailusovelluksissa herättää tärkeitä lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä, erityisesti käyttäjien tietosuojasta ja yksityisyydestä. Ihmisten tunnesiteet tekoälykumppaneihin tuovat esiin, että nämä kumppanit ovat suurten yritysten omaisuutta, mikä antaa yrityksille valtaa määritellä näiden suhteiden ehdot. Tämä valta-asema luo huolen mahdollisesta väärinkäytöstä, kun yritykset voivat päättää, miten näitä tekoälysuhteita hallinnoidaan. Siksi on tärkeää kehittää ajantasaista lainsäädäntöä, joka turvaa käyttäjien oikeudet tekoälyn deittailun mahdollistavien sovellusten yleistyessä.

Tekoälyn deittailu voi muuttaa kollektiivista ymmärrystä siitä, mitä ylipäätään rakkaus on. Se pakottaa pohtimaan, mitä edes kaipaamme tai tarvitsemme suhteessa muihin. Piilaaksossa sijaitsevan pääomasijoitusyhtiön tekemän analyysin mukaan tekoälykumppanien yleistyminen on ”vasta alkua ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa tapahtuvalle muutokselle, joka edellyttää, että meidän on tarkasteltava uudelleen, mitä ihmissuhteen luominen tarkoittaa.”

Lue myös