(Huomioithan, että tämä artikkeli on viisi vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Unkari ja Trianonin perintö – sadan vuoden takainen rauhansopimus vaikuttaa yhä itäisen Keski-Euroopan geopolitiikkaan

Jani Korhonen | 16.12.2019
Mielenosoittajia Unkarissa

Kuva: Joost, julkaistu Flickr-kuvapalvelussa CC BY 2.0 -lisenssillä.

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi sata vuotta Unkarin suurvalta-aseman päättäneestä Trianonin rauhasta. Unkarin kansallismielinen hallitus valmistautuu muistamaan monien unkarilaisten näkökulmasta traagista rauhansopimusta järjestämällä useita tapahtumia ja rakennuttamalla suuren muistomerkin Budapestiin parlamenttitalon eteen. Trianonin perintö näkyy naapurimaiden merkittävissä unkarilaisvähemmistöissä, joita Budapest tukee monin tavoin.

Kesäkuun neljäntenä 1920 Trianonin palatsissa Versaillesissa allekirjoitettiin ensimmäisen maailmansodan seurauksena rauhansopimus, joka pienensi Unkarin pinta-alan ja asukasluvun noin kolmannekseen ensimmäistä maailmansotaa edeltäneestä. Rajan taakse jäi yli kolme miljoonaa etnistä unkarilaista eri naapurimaihin jakautuneina. Unkarin suurvalta-ajan lopettanut Trianon – kuten rauhansopimusta Unkarissa ytimekkäästi kutsutaan – on unkarilaisille yhä lähestulkoon kirosana.

Osa emämaan ulkopuolelle jääneistä unkarilaisista sulautui enemmistökansallisuuteen ja osa muutti Unkariin, mutta useassa Unkarin naapurimaassa – etenkin Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa – on yhä verrattain suuri unkarilaisvähemmistö, joihin usein viitataan ulkounkarilaisina. Unkarilaisvähemmistöjen asema on monesti Unkarin ja sen naapurimaiden välejä hiertävä aihe.

Unkarin suurvalta-ajan lopettanut Trianonin rauha on unkarilaisille yhä lähestulkoon kirosana. Klikkaa twiitataksesi!

Kommunismin aikana ulkounkarilaisia koskevat asiat olivat tabu, mutta 1990-luvulla julkisen diskurssin vapauduttua Unkarissa alettiin käsittelemään aihetta enemmän. Tällöin ulkounkarilaisten kysymys politisoitui vahvasti. Ensimmäinen järjestelmänmuutoksen jälkeinen pääministeri József Antall sanoi 1990-luvun alussa olevansa 15 miljoonan unkarilaisen pääministeri laskien mukaan noin viisi miljoonaa ulkounkarilaista. 

Unkarin tuki ulkounkarilaisille konkretisoitui vahvemmin vuonna 2010 kansallismielisen Fidesz-puolueen tultua valtaan. Unkarin kansalaisuuden pystyivät tästedes saamaan kaikki, joilla on sukujuuria historiallisen Unkarin kuningaskunnan alueella ja jotka täyttävät melko matalan kielitaitovaatimuksen. Tämän seurauksena yli miljoona naapurivaltioiden asukasta on hankkinut Unkarin kansalaisuuden. Osalle kansalaisuudella on symbolista arvoa, mutta etenkin Serbiassa ja Ukrainassa moni on opetellut unkaria ja hankkinut Unkarin passin voidakseen lähteä töihin Euroopan unionin rikkaampiin maihin.

Unkarilaisten määrä merkittävän unkarilaisvähemmistön omaavissa Unkarin naapurimaissa on listattu tässä viimeisimpien väestönlaskutietojen mukaan (Taulukko 1).

Itä Euroopan kartta ja unkarilaisvähemmistöt

Taulukko 1. Kuva © Julius Lehtinen / The Ulkopolitist

Muistopolitiikka ulkopolitiikan ulottuvuutena

Unkarin hallitus on julistanut vuoden 2020 kansallisen yhteenkuuluvuuden vuodeksi. Alkuperäinen idea lähti Fidesziä haastavalta oikeistopuolueelta Jobbikilta. Ensin Fidesz torppasi idean, mutta otti sen kuitenkin omakseen myöhemmin, kuten se on tehnyt monesti aiemminkin. Esimerkiksi juuri kansalaisuuslain muutos oli alun perin Jobbikin idea.

Muistovuoden suurhanke on Budapestissä parlamenttitalon lähelle rakennettava 100 metriä pitkä Trianon-muistomerkki. Monumenttiin kaiverretaan rauhansopimuksen seurauksena rajan taakse jääneiden paikkakuntien nimet. Monet opposition edustajat ovat kritisoineet hanketta liian nationalistisena. Unkarissa muistomerkkejä on jo pitkään käytetty politiikan välineinä. Viime vuoden joulukuussa kohautti vuoden 1956 kansannousun aikaisen pääministerin Imre Nagy’in patsaan siirtäminen pois parlamentin läheisyydestä vuoden 1919 kommunistivallan uhreille omistetun muistomerkin tieltä. 

Huomio kiinnittynee siihen, millaisia reaktioita muistomerkin julkistaminen ja muu Trianon-muistopolitiikka herättää Unkarin naapurimaissa, joissa Trianonin rauhansopimus nähdään positiivisena historiallisena tapahtumana. Etenkin Slovakia ja Romania suhtautuvat nihkeästi Unkarin narratiiviin Trianonista. Romania protestoi voimakkaasti viime kesänä Unkarin hallituksen nimettyä vuoden 2020 kansallisen yhtenäisyyden vuodeksi. Romaniassa suunnitellaankin nyt rauhansopimuksen vuosipäivän julistamista maan kansallispäiväksi. Slovenia puolestaan hermostui viime kesänä Unkarin hallituksen Twitter-päivityksestä, jossa se julkaisi kartan Trianonin rauhansopimuksen seurauksista Unkarille.

Muistovuoteen 2020 liittyvät puheet ja sitä varten suunnitellut tapahtumat ovat kuitenkin toistaiseksi korostaneet yhteistyötä naapurivaltioiden enemmistökansallisuuksien kanssa. Tästä huolimatta muistovuotta koskevassa retoriikassa on nationalistinen sävy, mikä on punainen vaate Unkarin naapurimaille. Hallituspuolueen poliitikot ovat muistovuodesta puhuessaan käyttäneet mottoa ”tappiollisen 1900-luvun jälkeen vahvistuva ja ylpeä unkarilainen kansa on 2000-luvun voittaja”.

Monet tutkijat ja Unkarin politiikan kommentoijat pitävät Trianonin rauhansopimukseen liittyvää muistopolitiikkaa ennemmin välineenä poliittisen kannatuksen keräämiseen kuin osoituksena irredentismistä, eli pyrkimyksestä menetettyjen alueiden palauttamiseksi. Symbolinen politiikka kulkee kuitenkin käsi kädessä käytännön toimien kanssa. 

Tukea unkarilaismielisille puolueille myös ulkomailla

Fidesz-puolueen tultua valtaan Unkari on tukenut yhä voimakkaammin unkarilaisia vähemmistöjä naapurimaissa. Pääministeri Viktor Orbánin linjana on ollut yhteyksien solmiminen maiden unkarilaispuolueiden kanssa, joiden päätöksenteko ja poliittinen toiminta on vahvasti sidottuja Fidesziin.

Esimerkiksi Slovakiassa Unkarin hallitus on tukenut vain suurinta unkarilaista puoluetta Magyar Közösség Pártjaa eli MKP:tä vastustaen kompromissihenkistä Most-Híd-puoluetta (nimi merkitsee siltaa sekä slovakiaksi että unkariksi). Serbiassa  puolestaan unkarilainen VMSZ-puolue tukee Serbian hallitusta, johon Unkarilla on hyvät välit. Silti Serbian hallituspuolue SNS on tehnyt lähinnä vain muodollisia toimenpiteitä unkarilaisvähemmistön oikeuksien ja aseman parantamiseksi. VMSZ on myös joutunut tukemaan serbialaista muistopoliittista narratiivia Trianonin tapahtumista. 

Tilasto unkarilaisista vähemmistöistä Unkarin naapurimaissa.

Taulukko 2 © Julius Lehtinen / The Ulkopolitist

Unkarin hallitus on viime vuosina tukenut unkarilaisvähemmistöjä yhä enemmän taloudellisesti. Tuet hyödyttävät ulkounkarilaisten lisäksi Unkarista tulevia yrityksiä, jotka pyrkivät laajentumaan naapurimaihin. Ne myös tuovat Fideszille poliittista kannatusta ulkounkarilaisten parissa.

Ulkounkarilaiset ovat Fideszille tärkeä poliittinen voimavara myös sisäpoliittisesti. Viime kevään EU-vaaleissa myös unionin ulkopuolella asuvat Unkarin kansalaiset saivat äänioikeuden, ja yli 95 prosenttia kirjeäänistä menikin Fideszille. Fidesz on ainoa puolue, joka on pystynyt kampanjoimaan uskottavasti ulkounkarilaisten parissa hyödyntämällä yhteyksiään unkarilaisiin etnisiin puolueisiin.

Ulkounkarilaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet eivät aina toteudu kovin hyvin, mikä herättää Budapestissä ymmärrettävää kritiikkiä. Viimeisimpänä esimerkkinä on Ukrainan ja Unkarin suhteita rasittanut koululaki, joka vähentää vähemmistökielen käyttöä opetuksessa. Laki syntyi pääosin reaktiona Itä-Ukrainan tapahtumiin, mutta vaikuttaa myös Ukrainan unkarilaisiin. Lain johdosta Unkari on käyttänyt veto-oikeuttaan Ukrainan NATO-jäsenyyden toteutumista vastaan. Romaniassa puolestaan unkarilaiset ovat useamman vuoden ajan tavoitelleet alueellista autonomiaa, mutta Bukarest ei ole suhtautunut positiivisesti pyrkimyksiin.

Kansallinen trauma ja kiistakapula

Trianonin rauhansopimus on Unkarissa suurelle osalle kansaa merkittävä trauma. Suur-Unkarin karttoja näkyy t-paidoissa, tarroissa ja magneeteissa. Jotkut pitävät Trianonia salaliittona Unkaria vastaan, ja Budapestin metroasemilla näkee aktivisteja, jotka keräävät adressia Trianonin rauhansopimuksen peruuttamiseksi. Usein kuullun nationalistisen sananparren mukaan ”unkarilainen on se, jolle Trianon on kivulias”. 

Kuten yleensäkin, kansa ei kuitenkaan ole niin homogeenistä kuin kansallismieliset haluaisivat uskoa. Monet Unkarin unkarilaiset vastustavat Unkarin valtion tukea naapurimaiden unkarilaisväestölle ja ulkounkarilaisten äänioikeutta. Unkarin hallituksen kannattajat haukkuvat tämän vuoksi opposition edustajia epäisänmaallisiksi. Näin myös suhtautuminen ulkounkarilaisiin ja Trianonin rauhansopimukseen luo railoja unkarilaisten välille, ja kansallinen yhtenäisyys jää kauniiksi ajatukseksi.

Unkarissa kansa ei kuitenkaan ole niin homogeenistä kuin kansallismieliset haluaisivat uskoa. Klikkaa twiitataksesi!

Monet ulkounkarilaiset puolestaan ovat  rajojen seurauksena muovautuneet kulttuurisesti erilaisiksi kuin Unkarissa asuvat unkarilaiset. Esimerkiksi Romanian ja Serbian unkarilaisilla saattaa usein olla voimakas paikallisidentiteetti, eivätkä he välttämättä koe voimakasta yhteyttä Budapestiin. Toisaalta monilla raja-alueilla Schengen-sopimus ja rajanylityspaikkojen lisääminen ovat luoneet uusia yhteyksiä Unkarin unkarilaisten ja ulkounkarilaisten välille.

Unkarin hallitukselle ei ole helppo tehtävä ensi vuonna yrittää luoda koheesiota unkarilaisten välille yli maan rajojen, mutta toisaalta pyrkiä olemaan suututtamatta liiaksi naapurimaita ja pitää äänestäjäkunta projektin takana.


Kommentit

Erinomainen tiivistelmä Unkarin kehitykset!!Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *