(Huomioithan, että tämä artikkeli on seitsemän vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Kommentti: Ei mitään tekemistä islamin kanssa?

Juha Saarinen | 01.03.2017

“Isil ei ole islamilainen. Mikään uskonto ei hyväksy viattomien tappamista.” Näin presidentti Barack Obama kuvaili Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvaa ryhmää syksyllä 2014, jolloin kansainvälisen liittouma kiihdytti sotatoimia ryhmää vastaan. Erityisesti Obaman toisen kauden (2013–2017) aikana monet konservatiiviset julkaisut arvostelivat Obamaa hänen haluttomuudestaan yhdistää islam ja sen nimissä tehty väkivalta.

Länsimaissa on jo pitkään puhuttu julkisesti islamin ja sen nimissä väkivaltaa käyttävien aseellisten ryhmien tai henkilöiden suhteesta, mutta suhteeseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota edellisten kolmen vuoden aikana ensisijaisesti Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvan jihadistiryhmän esiinmarssin vuoksi. Ryhmän menestys Syyriassa ja Irakissa on houkutellut konfliktialueelle tuhansittain vierastaistelijoita ja johtanut useisiin tuhoisiin terrori-iskuihin konfliktialueen ulkopuolella vuodesta 2014 alkaen, myös länsimaissa.

Suomessa keskustelu jihadismin islamilaisuudesta on ollut vähäistä, mutta ei olematonta. Keskustelu on näkynyt esimerkiksi siinä, millä nimellä viranomaiset kutsuvat ryhmiä: Irakin ja (suur-)Syyrian Islamilainen valtio, eli Isis tai Isil, muutti nimensä Islamilaiseksi valtioksi jo kesäkuussa 2014, mutta Suojelupoliisi ja Ulkoministeriö puhuvat yhä Isilistä. Sisäministeriö on äskettäin ryhtynyt käyttämään ryhmän arabiankielistä lyhennettä Daesh (joka esiintyi myös Ulkopoliittisen instituutin tammikuussa julkaistussa raportissa).

Viranomaisten sanavalintoja voivat selittää Isis- ja Isil-lyhenteiden vakiintunut asema erityisesti kansainvälisessä kielenkäytössä. Lisäksi sanavalinta heijastaa laajalti jaettua logiikkaa, jonka mukaan sanavalinnoilla pyritään kiistämään Islamilaisen valtion ja sen toiminnan uskonnollista legitimiteettiä sekä vastaamaan ryhmän propagandaan, jonka mukaan se on “aidon” islamin ilmentymä ja globaalin muslimiyhteisön puolustaja.

Jihadismi: “aitoa” islamia vai ideologia ilman islamia?

Islamin, jihadismin ja Islamilaisen valtion suhteiden häivyttämistä viranomaisten käyttämässä terminologiassa voi pitää positiivisena, vaikkakin häivytyksen konkreettiset vaikutukset ovat todennäköisesti vähintäänkin marginaalisia. Viranomaisviestinnässä on hyvä kyseenalaistaa Islamilaisen valtion uskonnollinen legitimiteetti ja propaganda. Ei liene myöskään kovin valitettavaa, jos Islamilaisesta valtiosta käytetään nimeä, josta ryhmän johto ja jäsenet eivät pidä. Mutta on hyvä pitää mielessä, että viranomaisten käyttämät sanat itsessään tuskin vähentävät tai kasvattavat jihadismin vetovoimaa muslimien keskuudessa. Suhteiden häivyttämisellä on myös haittavaikutuksia. On tärkeää huomioida, että islamia ei voi sulkea pois, kun käsitellään yksittäisiä jihadistiryhmiä tai jihadismia yleisesti – viitataanpa julkisessa keskustelussa tai virallisissa asiakirjoissa Islamilaiseen valtioon millä nimellä tahansa. Tämän suhteen kiistäminen viestinnässä on analyyttisesti harhaanjohtavaa, joka hämärtää tai jopa vääristää julkista ymmärrystä jihadismista ilmiönä.

Jihadistiryhmät eivät vain hyväksikäytä uskontoa röyhkeästi omien tavoitteidensa saavuttamiseksi tai hyödynnä väkivaltaa satunnaisesti, vaan ne järjestelmällisesti ankkuroivat väkivallan, ja koko toimintansa, omaan islamin tulkintaansa. Shiraz Maher nostaa tuoreessa jihadistisen ideologian kehittymistä käsittelevässä teoksessaan esille, että esimerkiksi al-Qaida on käyttänyt paljon resursseja oikeuttaakseen toimintansa uskonnollisten tekstien ja käsitteiden avulla ja tulkitsemalla niitä uudelleen samankaltaisella argumentaatiolla ja samoilla tavoilla, joita islamin uskonoppineet käyttävät. Myös Islamilainen valtio on toiminut tällä tavalla. Al-Qaida ja Islamilainen valtio eivät ole poikkeuksia, vaan niiden käytös heijastaa 1900-luvun alussa alkanutta sunnalaisen islamin “radikaalia” kehityssuuntaa. Ja kun huomioidaan erityisesti salafismin doktriinien keskeinen rooli al-Qaidan ja Islamilaisen valtion jihadistisessa ideologiassa, on älyllisesti vähintäänkin epärehellistä väittää, että islamilla ei olisi mitään tekemistä jihadismin tai Islamilaisen valtion kanssa.

Yhtä epärehellistä on väittää, että Islamilainen valtio, tai jihadismi yleisesti, olisi aidon islamin ilmentymä. Parhaimmillaankin väite on harhaanjohtava, koska “aitoa” islamia ei ole olemassa enempää kuin “aitoa” kristinuskoa tai “aitoa” buddhalaisuutta. Islam – kuten muutkin laajalle levinneet uskonnot – on monimuotoinen, ja islamista johdetut tulkinnat ja poliittinen toiminta ovat erilaisia eri aikoina, eri paikoissa ja erilaisissa tilanteissa.  Islam – kuten muutkaan uskonnot – ei ole erityisesti sodan tai rauhan uskonto, koska islamin teksteillä voidaan oikeuttaa niin väkivallan käyttö kuin siitä pidättäytyminen.

Pahimmillaan väite jihadistien islamin tulkinnan aitoudesta toistaa jihadistien itsensä edistämää viestiä kritiikittömästi ja jättää huomiotta, että kyseessä on erittäin pienen vähemmistön tulkinta islamista. Länsimaisten jihadistien uhkaa käsittelevässä teoksessaan Peter R. Neumann toteaa osuvasti, että jihadistinen ideologia on keskivertomuslimille yhtä vieras kuin uusnatsismi keskivertosaksalaiselle. Tämän vuoksi esimerkiksi presidentti Donald Trumpin hallinnon tapa hahmottaa “radikaalin islamin” uhka korostamalla uskonnon merkitystä on saanut paljon kritiikkiä. Asiantuntijat ovat arvostelleet Trumpin hallinnon muka-asiantuntijoita kuten Sebastian Gorkaa ja äskettäin Trumpin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tehtävästä eronnutta Michael Flynniä heidän näkemyksistään. Jihadismin aiheuttaman uhkan ymmärtäminen vaatii ilmiön tarkkaa ja kattavaa havainnointia sekä hahmottamista, jotka eivät voi perustua jihadistien propagandan kritiikittömään toistamiseen tai islamiin kohdistuvien ennakkoasenteiden mukaiseen ymmärrykseen jihadismista.

“Ei mitään tekemistä islamin kanssa”

On luonnollista, että muslimiyhteisöt pyrkivät toistuvasti korostamaan, että jihadistit tai jihadistien väkivalta eivät liity islamiin, koska jihadismi on pienen vähemmistön uskontulkinta, joka paikoitellen eroaa merkittävästi muista islamin tulkinnoista. Suuri osa muslimeista kokee Islamilaisen valtion väkivallan, ja jihadismin yleensä, pikemminkin islamin vastaiseksi kuin siitä aiheutuvaksi.

Nämä puheenvuorot ovat ymmärrettäviä, koska länsimaissa tapahtuneita terrori-iskuja on usein seurannut äänekkäitä vaatimuksia terrori-iskujen tuomitsemisesta. Tämä voi kuitenkin johtaa haluun kiistää islamin rooli jihadistien toiminnassa kokonaisuudessaan. Tällaiset puheenvuorot pitäisi ymmärtää ensisijaisesti islamin ja muslimiyhteisön puolustuksena, ei analyyttisinä kannanottoina islamin ja jihadismin suhteesta.

Monet jihadistiryhmiin liittyneet ja jihadistiseen liikehdintään itsenäisesti osallistuvat kokevat voimakkaasti, että he edustavat aitoa islamia ja puolustavat muslimeja. Islamin pyhistä teksteistä harvoin löytyy syy siihen, miksi yksittäinen muslimi osallistuu jihadistiseen liikehdintään, mutta identiteetin lähteenä islam on keskeinen tekijä tässä prosessissa. Tämä on näkynyt voimakkaasti kansainvälisessä terrorismissa ja niin sanotussa vierastaistelijailmiössä. Islam on esimerkiksi motivoinut uskontoa vain vähän tuntevia osallistumaan Syyrian ja Irakin taisteluihin, vaikka kuoleman todennäköisyys konfliktialueella on merkittävä. Jopa islamin “normien rikkurit” ovat voineet teurastaa islamin nimessä kymmenittäin siviilejä – joista suurin osa on ollut muslimeja.

Uskonnon, motivaation, tietämyksen ja käytöksen vuorovaikutus jihadistisessa liikehdinnässä on kaukana yksiselitteisestä. Tähän vuorovaikutukseen pitäisi ehdottomasti keskittää paljon enemmän huomiota, mikäli ilmiötä halutaan ymmärtää paremmin. Euroopassa asian tärkeyttä korostaa Islamilaisen valtion poikkeuksellinen kyky radikalisoida ja rekrytoida erityisesti rikollistaustaisia henkilöitä, joilla on vajavainen tietämys islamista.

Parempaa keskustelua

Jihadismin ja islamin suhde ei ole kyllä tai ei -kysymys, vaikka vastakkainasettelu elää yhä vahvasti julkisessa keskustelussa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Selkeästi islamilla on jotain tekemistä jihadismin kanssa, mikä näkyy jihadistisessa ideologiassa ja jihadistiryhmien sekä yksittäisten jihadistien toiminnassa. Graeme Wood huomioi terävästi uudessa kirjassaan, että länsimaisilla tutkijoilla on ollut vaikeuksia nähdä uskonnon merkitystä poliittisissa ilmiöissä. Uskonnolla kuitenkin on keskeinen rooli politiikassa länsimaiden ulkopuolella ja niissä länsimaisissa yhteisöissä, joissa on erilainen suhtautuminen uskontoon ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Islamilla voi olla suuri vaikutus sekä aseellisten ryhmien että yksittäisten henkilöiden toimintaan. On eittämättä houkuttelevaa leimata terrori-iskun tehnyt henkilö pahaksi, mielenvikaiseksi tai yhteiskunnallisten olosuhteiden uhriksi, jonka häiriökäyttäytyminen oikeutetaan “päälleliimatulla” uskonnolla tai ideologialla. Tällaiset väitteet kestävät kriittisen tarkastelun vain harvoin. Jihadismin ja islamin erottaminen ei voi koskaan olla vakavasti otettavan akateemisen tutkimuksen perusta. Mutta ei myöskään väitteiden, joiden mukaan jihadismin keskeisin selittävä tekijä on uskonto. Pelkästään islamin pyhiä tekstejä lukemalla ei voida selittää, miksi, miten, missä tai milloin jihadistiset liikkeet muodostuvat, menestyvät tai lopulta kuihtuvat. Tai missä tapahtuu seuraava terrori-isku, ja kuka sen tekee.

Islamilaisen valtion nousu osoittaa, että uskonto on edelleen myös poliittisesti tärkeä ilmiö, jolla voi olla konkreettisia seurauksia. Islamilainen valtio on vetänyt pelkästään Euroopasta tuhansia musliminuoria, jotka ovat olleet valmiit kuolemaan uskonsa vuoksi ja tappamaan sekä tuottamaan merkittävää kärsimystä – ensisijaisesti niille muslimeille, jotka tulkitsevat islamia eri tavalla. Islamin merkitystä ei vähennä se, että valtaosa Islamilaisen valtion uhreista on muslimeja – vaikka Obama muuta väittääkin. Islamilainen valtio on “islamilainen”, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on huomattavasti monimutkaisempi kysymys.

Jihadistista liikehdintää käsittelevässä keskustelussa pitäisi jatkossa luopua loputtomasta ja enimmäkseen hyödyttömästä kiistelystä jihadismin ja islamin suhteen olemassaolosta. Sen sijaan kannattaisi miettiä,  minkälainen islamin ja jihadismin suhde oikeastaan on ja miten islam vaikuttaa jihadistiseen liikehdintään eri konteksteissa ja tilanteissa. Tutkijoiden, ja myös viranomaisten, tavoitteena pitäisi olla ilmiön ymmärtäminen ja selittäminen suurelle yleisölle, ei ottaa kantaa islamin oikeasta tai väärästä tulkinnasta tai häivyttää islamin roolia ja merkitystä jihadistisessa liikehdinnässä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun pohditaan, mitä nimeä Islamilaisesta valtiosta pitäisi käyttää.


Kommentit

[…] kun kuulin nimen ”salafismi” oli Juha Saarisen kirjoittamassa The Ulkopolitist-verkkolehden artikkelissa ”Kommentti: Ei mitään tekemistä islamin kanssa?” (1.3.2017), jossa mainittiin, että Isiksen […]


Kuiteskin vielä Herra Maherista. Salafi-Jihadism: The History of an Idea on sangen suositeltava, vaikkakin Hegghammer on tietysti kokonaisvaltaisempi -mielestäni. Ja varsinaiseen; Maheria kuten eräitä muita sunnitaustaisia ex-jihadisteja ja analyytikkoja (esim. Maajid Nawaz, Iyad el-Baghdadi ja Shadi Hamid, Faysal Istani, Hassan Hassan) vaivaa toisinaan suomensyyrialaiselle lelusalakuljettajalle tuttu pyrkimys esittää siiamuslimit Iranin ja Hizzbollahin marionetteina. Nähdäkseni tämä liittyy ISIS:ksen nousuun ja Syyrian sotaan, joiden takia marginalisoituneiden sunnimuslimien asemaa ei ilmeisesti heidän mielestään voida parantaa ilman haukkamaisten -tai suorastaan stukamaisten- amerikkalaisten ja englantilaisten Bibin Israelin ja Saudi-Arabian intressejä ajavien lobbareiden ja poliitikkojen tukea. Shiraz kuten useat muut hänenlaisensa tutkijat ja analyytikot ovatkin tunnetun neokonservatiivisen interventionistin ja jokapaikanhöylän, Michael Weissin ystäviä. Ja se pointti; islamilaista terrorismia ja ekstremismiä tutkivien tulisi sunnilaisuuden lisäksi olla perillä siialaisuudestakin. Tutustua siialaisuuden historiaan, teologiaan ja sen paikallisiin ilmentymiin sekä ei-sunnilaisten läntisten että arvostettujen englanninkielellä kirjoittavien siiataustaisten tutkijoiden ja toimittajien (esim. Aras Karami ja Hayder al-Khoei) artikkeleihin ja analyyseihin. Meidän tulisi myös sisällyttää ”kotitehtäviimme” Lähi-idän ja Orientin islamilaisissa maissa elävien ei-islamilaisten uskonnollisten vähemmistöjen tutkiminen ja kysyä meille tärkeästä ”monikulttuurisesta” perspektiivistä käsin; mikä sunnilaisuuden tai siialaisuuden muoto tai uskontulkinta on ollut niiden menestymisen kannalta suosiollisin? ---- Obs. Shirazillakin vaikuttaisi vielä olevan hienoisen "takfirisiä" ajatuksia esim. ahmadiyaaneihin liittyen: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3544180/Top-expert-Islamist-radicalisation-investigated-saying-slain-Muslim-shopkeeper-not-real-Muslim.html


Ehkä jatkan jälleen hiukan. Kuten sanoit, idän ja orientin ihmisille uskonnolla ja uskonnollisudeella on yhä paljon merkitystä -ja tämä ei koske vain muslimeita, vaan myös noilla alueilla eläville vanhojen kirkkojen, katolisten, ortodoksisten kuin orientaalehin (ei-kalkedonilaiset)kirkkojen jäsenille. Eurooppalaiset, mutta erityisesti pohjoismaiset liberaali-sekularistiset demokratiat, eivät ole tunnu vieläkään sisäistäneet tätä tosiasiaa, vaan ovat (romanttisen) sekularisminsa imponoimina päättyneet käsitykseen, että Euroopan ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat ja pakolaiset ajan myötä vain sekularisoituvat. Tämän ”sekularisoitumisen” he ovat uskoneet tarkoittavan yleensä sitä että tulijat maallistuvat ja uskonnon merkitys heille eräänlaisena sosiaalisena liimana katoaa ja he uskonnollisten yhteisöjensä sijaan integroituvat Kokoomukseen, Vihreisiin, Sosialidemokraatteihin, jne. Näin ei selvästikkään ole käynyt, eikä ole mitään syytä olettaa että näin kävisi jatkossakaan. Ja juuri tämä omaksumamme käsitys ”sekularismista” on yhtä lailla tekijä, joka on vähintäänkin epäsuoraan antanut jihadisti-saarnamiehille tilaa toimia täällä Suomessakin. Meidän tulisikin tarkastella uudelleen sekularismi-käsitystämme: vaalimmeko jatkossakin ajatusta siitä että ajan myötä kaikki vain maallistuvat ja omaksuvat liberaalin demokratian sellaisenaan kuin me? Vai hyväksymmekö sen tosia-asian, että uskonnollisuudella ja uskonnoilla on tulijoillemme yhä ja jatkossakin syvä merkitys? Negatiiviisen tai hällä-välisten sekularistisen ajattelumme sijaan meidän olisi syytä omaksua positiivisempi, sosiaalisesti sitouttavampi näkemys sekularismista. Sekularismi, jonka lähtökohtana olisi perinteinen näkemys yhteisestä julkisesta tilasta, jota mikään ideologia tai uskonto ei saa dominoida. Samalla meidän tulisi kuitenkin aktiivisesti osallistuttaa uskonnollisia ihmisiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan siltä osin kuin yhteistä arvopohjaa löytyy. Viranomaisten tulisi jalkautua entistä enemmän kentälle esim. moskeijoihin kuuntelemaan mitä siellä puhutaan ja saarnataan. Seurata sosiaalisessa mediassa millaisia huolia ja ongelmia eri etnisen ja islamilaisen suunnan omaksuneilla kansalaisilla on. Tämä kaikki vaatisi paitsi lisää taloudellisia resusseja yhteiskunnalta, myös ihmisiä jotka hallitsevat arabiankielen jne., ovat perehtyneet eri maista tulleiden maahanmuuttajiemme ja pakolaistemme uskontoihin, historiaan ja kulttuureihin. Terrorismia koskevassa keskustelussa olisi yleisjargoninen sijaan, puhuttava selvemmin paitsi salafismista, saudi-wahhabismista ja hanbali-koulukunnan suhteista muihin sunnilaisiin lakikouluihin, siitäkin huolimatta, että Saudi-Arabia on Lännelle tärkeä kauppakumppani, joillekin elintärkeä liittolainen ja toisille vain ystävä. Tunnustettavat tosiasiat, että juurikin nuo ismit ja hanbali-koulukunta ovat paitsi ideologinen lähtökohta sunniterrorismille, ne myös vääristävät käsitystämme muista sunnimuslimeista ja riitaannuttavat ei-salafistisia sunneja niin Lähi-Idässä kuin Euroopassa. En usko, että näistä faktoista päätyisimme karkeaan jonathanfreedlanmäiseen toimenpidesuositukseen, jonka mukaan uusi anti-terroristinen kampanja tulisi aloittaa pommittamalla Riadia.* Länsi voisi tai itseasiassa sen tulisi -mikäli se haluaa aidosti ja uskottavasti edustaa omaa ihmisoikeuksia, vapautta ja demokratiaa puolustavaa credoaan- harjoittaa Saudi-Arabian tapauksessa politiikkaa, jota se on onnistuneesti harjoittanut niin Iranin kuin tällä hetkellä Syyrian ja Venäjän tapauksissa; eristää kansainvälisesti ja asettaa kaupallisia sanktioita. Samalla, EU:n tulisi kieltää eurooppalaisten imaamien kouluttaminen salafistisissa ja wahhabistisisa opinahjoissa, kieltää Eurooppaan rakennattavien mokeijoiden rahoittaminen saudien tai sen bulvaanina toimivien (esim. Bahrain) maiden rahalla ja seurata Saudi-Arabiassa tai sen vaikutuspiirissä oleskelleiden kansalaistensa toimintaa tehostetummin. ____ *https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/14/stop-the-war-syria-target-russia-aleppo Obs. Atte Kalevan kommenttisi liittyvä Uuden Suomen bloggaus tai vastine ei tuonut mitään lisä-arvoa keskusteluun, vaan oli enemmänkin hänen oman poliittisen imagonsa kiillottelua -valitettavasti. Perin harmillista, että mies eli Atte, jolla käsittääkseni on opintoja aiheesta ja traagisiakin kenttäkokemuksia asiasta, ei pääse lähellekkään tasoasi. Vielä surullisempaa on Aten kiehnääminen ”islamkriitikko” Halla-ahon jaloissa. ”Suvaitsevaiston” näkemykset Atte kertoo sisäistäneensä, mutta Halla-ahon -joka on yhä maamme äärinationalistisen ja islamfobisen liikkeen keulakuva- hän näkisi mieluusti PS:n johdossa. Yhteistyö Jussin kanssa olisi oletettavasti kokoomuslaiselle Kalevalle vieläkin mieluisampaa, jos PS ottaisi Halla-ahon johdolla agenda-ahkioonsa NATO-jäsenyyden hakemisen. * Ylipäätään, nuorempien ja vihertävien kokoomuslaisten turpoilu on toisinaan äärimmäisen "suomettunutta" tai paikallista, sillä he eivät näyttäisi osaavan tai haluavan tunnustaa millaisia Venäjästä riippumattomia haasteita ja ongelmia yleiseurooppalaiseen turvallisuuteen Lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen ja ”globaalin Britannian” erityissuhteet Saudi-Arabiaan ja sen liittolaisiin synnyttävät. Otaksuttavasti syitä on ainakin kaksi; talous tai energiapoliittinen riippuvuus. Toinen on tietysti pelko. Pelko tulla leimatuksi anti-amerikkalaiseksi vasemmistolaiseksi, jonka pyrkimyksenä on esittää Länsi ja Yhdysvallat Venäjän veroisina imperialistisina toimijoina. Kokonaisuuden tai terrorismin juurisyiden tunnistamisen kannalta ja turvallisuutemme lisäämiseksi toivoisin heiltä kuitenkin parempaa suoritusta. Yhtä lailla vasemmistolaisille toivoisin lisä-viisautta myöntää, ettei Lännen ja Yhdysvaltojen toimintaa nykyaikana voida verrata yksiyhteen Putinin Venäjän toimien kanssa; merkittäviä eroja löytyy esim. läpinäkyvyyden ja itsekriittisyyden suunnilta. *http://attekaleva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229630-kysymyksia-jussi-halla-aholle


"Ryhmän menestys Syyriassa ja Irakissa on houkutellut konfliktialueelle tuhansittain vierastaistelijoita ja johtanut useisiin tuhoisiin terrori-iskuihin konfliktialueen ulkopuolella vuodesta 2014 alkaen". On kyllä melkoista vähättelyä käyttää sanaa "useita", ainakin jos nettisaitin thereligionofpeace.com lukuihin on uskomista. vuodesta 2012 alkaen sinne on kirjattu 10.000 terrori-iskua, joissa on kuollut ihmisiä, ja yli 30.000 vuoden 2001 jälkeen...


Asiakommentti. Islamilaista terrorismia koskeva keskutelu on puolin jos toisin jäsentymätöntä ja huonosti fokusoitunutta. Lyhyesti sanottuna, Eurooppaa uhkaava islamilainen terrorismi liittyy uskonnollisen ulottuvuutensa puolesta olennaisesti salafismiin, jota sen modernein ilmentymä saudi-arabilainen wahhabismi edustaa. Kaikki islamin suunnat ja niiden ala-haarat eivät muodosta kompaktia ja yhtenäistä turvallisuusuhkaa kuten monet perussuomalaiset ja heitä lähellä olevat ns. maahanmuuttokriitikot väittävät.* Yhdysvaltoja ja Eurooppaa eivät uhkaa niinkään sufilaiset, siialaiset, alaviitit, druusit tai Euroopan vanhat sunnilaiset yhteisöt (esim Suomen tataarit, Bulgarian ja Kreikan islamilaiset yhteisöt) kuin AlQaidan ja ISIS:ksen kaltaisten terroristijärjestöt, joiden ideologinen juuri on salafismissa.** Yleensä, sunnimuslimien kohdalla voidaan perustellusti väittää, että juuri hanbali -lakikoulukunnan seuraajat ovat altiimpia omaksumaan ekstremistisiä näkemyksiä shariasta, toisista sunnimuslimeista, siialaisista ja ei-islamilaisista, kuin ne muslimit, jotka seuraavat muita islamilaisen oikeuden kouluja. Ja Obamasta Trumpiin. Trump twiittasi ja puhui kampanjansa aikana sangen "kriittisesti" Saudi-Arabiasta, nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Trump -sen lisäksi että hän kannattaa Bibin anneksoivaa politiikkaa palestiinalaisalueilla ja Syyriassa (so. Golan)- jatkaa Saudi-Arabian sektaarisesti saturoituneen etupiiripolitiikan tukemista niin Jemenissä kuin Bahrainissa. Otaksuttavasti myös Iran tulenee olemaan muidenkin toimenpiteiden kuin sanktoiden kohteena Trumpin kaudella. Pakolaistulvan, terrorismin ja Venäjän ekspansiivisen politiikan torjumisen kannalta näillä kaikilla asioilla on luonnollisestikkin vain kielteisiä vaikutuksia Euroopalle. ------- *Yhtä lailla professori Jokisipilän uusateisti Christopher Hitchensin ajatteluun pohjautuva "islam-kritiikki" osoittaa myös koulutetumman väestönosamme puutteellisen kyvyn lähesty tätä ongelmatiikka mielekkäällä tavalla. **Vahva suositus tälle Shirasiakin ohjanneen Thomas Hegghammerin kirjalle: https://www.amazon.com/Jihad-Saudi-Arabia-Pan-Islamism-Cambridge/dp/0521732360 ***Hizzbollah tuottaa ongelmia Israelille ja Iraninkin tukemat shiia-militiat ja jihadistit haasteita niin irakilaisille kuin syyrialaisille sunneille, mutta tästä kenties asiallisemmassa yhteydessä.


[…] Jihadismin ja islamin suhde ei ole kyllä tai ei -kysymys.  […]Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *