Vastaava päätoimittaja

Anna Tervahartiala

Anna Tervahartiala

Anna Tervahartiala on kansainväliseen politiikkaan ja kehityskysymyksiin erikoistunut viestinnän ammattilainen. Anna on opiskellut sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa sekä visuaalista journalismia Suomessa ja työskentelee tällä hetkellä geneveläisessä IMPACT Initiatives –ajatushautumossa. Ennen muuttoaan Geneveen Anna vastasi Uskonnollisten ja perinteisten rauhantoimijoiden verkoston viestinnästä Kirkon Ulkomaanavulla sekä työskenteli toimittajana ja kuvaajana. – Annan töitä voi nähdä täällä.Instagram

Toimituspäälliköt

Jussi Heinonkoski

Jussi Heinonkoski

Jussi Heinonkoski on Finnish Middle East Consulting Groupin toimitusjohtaja ja Lähi-idän politiikkaan sekä talouteen keskittyvä analyytikko. Hänellä on valtio-opin ja kauppatieteen kandidaatin tutkinnot Queen Maryn yliopistosta, eurooppalaisen talouspolitiikan maisterintutkinto London School of Economicsista sekä ranskan kielen ja kulttuurin sertifikaatti Sorbonnen yliopistosta. – Lue Jussin kirjoittamat jutut.

Matti Pesu

Matti Pesu

Matti Pesu on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa, jossa hän on myös suorittanut maisterin tutkinnon kansainvälisestä politiikasta. Häntä kiinnostavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Euroopan turvallisuuskysymykset ja transatlanttiset suhteet sekä diplomaattinen historia. – Lue Matin kirjoittamat jutut.

Viestintäpäällikkö

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen

Janne Soisalon-Soininen on helsinkiläinen toimittaja ja valtiotieteen maisteri. Gradussaan Janne on käsitellyt EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista. Tällä hetkellä Janne työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Jannen kirjoittamat jutut.

Toimitussihteerit

Matti Puranen – Aasia ja Tyynimeri

Matti Puranen – Aasia ja Tyynimeri

Matti Puranen on Aasiaan ja erityisesti Kiinan politiikkaan ja historiaan keskittyvä jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee kiinalaisia maailmanpolitiikan teorioita. Aiemmin Matti on suorittanut yleisen historian ja valtio-opin maisteritutkinnot Jyväskylän yliopistossa. Hän kirjoittaa toisinaan myös esimerkiksi vanhoista peleistä. – Lue Matin kirjoittamat jutut.

Mari Fabritius – Amerikat

Mari Fabritius – Amerikat

Mari Fabritius on poliittisen historian oppiaineesta valmistunut VTM. Hän on erikoistunut Latinalaisen Amerikan tutkimukseen ja erityisesti Meksikon poliittiseen lähihistoriaan. Tällä hetkellä hän työskentelee viestintätoimistossa vaikuttajaviestinnän parissa. Mari on erityisen kiinnostunut demokratisoitumiseen, siirtolaisuuteen, vallankäyttöön ja muistin politiikkaan liittyvistä ilmiöistä.
– Lue Marin kirjoittamat jutut.

Ilkka Tiensuu – Amerikat

Ilkka Tiensuu – Amerikat

Ilkka Tiensuu on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Lisäksi hän on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa sekä taloustieteitä ITESM:ssä Meksikossa. Työkokemusta hänellä on mm. Lapin yliopiston Arktiselta keskukselta ja valtionhallinnosta sekä ulko- että sisäministeriön hallinnonaloilta.  – Lue Ilkan kirjoittamat jutut.

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste – Eurooppa

Anna Saraste on Berliinissä asuva vapaa toimittaja. Anna on työskentelee Ylen Saksan-avustajana ja on tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten toimittajien eurooppalaisissa verkostoissa. Toimittajana hän on erikoistunut eurooppapolitiikkaan ja sananvapauskysymyksiin. The Ulkopolistille hän on raportoinut muun muassa tiedusteluun liittyvistä aiheista. – Lue Annan kirjoittamat jutut.

Tomas Wallenius – Eurooppa

Tomas Wallenius – Eurooppa

Tomas Wallenius on jatko-opiskelija Oxfordin yliopistossa. Hän on kiinnostunut kansainvälisten suhteiden teoriasta ja globaalista kansainvälisestä historiasta (erityisesti kansainvälisen oikeuden ja diplomatian). Hänellä on tutkinnot valtio-opista Helsingistä ja kansainvälisistä suhteista Oxfordista. – Lue Tomaksen kirjoittamat jutut.

Alex Pitkänen – Konfliktit ja turvallisuus

Alex Pitkänen – Konfliktit ja turvallisuus

Alex Pitkänen työskentelee Maanpuolustuskorkeakoululla kurssisihteerinä ja viimeistelee maailmanpolitiikan tutkimuksen opintojaan Helsingin yliopistossa. Häntä kiinnostavat muun muassa kansainvälisen politiikan teoriat, poliittinen väkivalta ja filosofiset näkökulmat sodan tutkimukseen. Aiemmin Alex on työskennellyt avustavana tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja valtio-opin valmennuskurssiopettajana. – Lue Alexin kirjoittamat jutut.

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo – Lähi-itä ja Afrikka

Hinni Aarninsalo on jatko-opiskelija School of Oriental and African Studies –yliopistossa, jossa hän on aiemmin suorittanut tutkinnot kansainvälisestä politiikasta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta. Hinnin väitöskirja käsittelee homoseksuaalisuuden vastaisen diskurssin politisoitumista Itä-Afrikassa. Aiemmin Hinni on työskennellyt toimittajana. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät Afrikan kansainväliseen politiikkaan, länsimaiden hegemoniaa vastustavaan retoriikkaan sekä kehityskysymyksiin.

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho – Lähi-itä ja Afrikka

Sanna Raita-aho on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta. Hän työskentelee parhaillaan Ylen avustajana Turkissa. Ennen tätä hän on työskennellyt muun muassa toimittajana STT:llä ja harjoittelussa Suomen suurlähetystössä Ankarassa. Hän on opiskellut myös Lähi-idän tutkimusta. – Lue Sannan kirjoittamat jutut.

Henri Vanhanen – toimitussihteeri

Henri Vanhanen – toimitussihteeri

Henri Vanhanen on valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Hän työskentelee eduskunnassa kansanedustajan avustajana. Henriä kiinnostavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä Euroopan ja Yhdysvaltain turvallisuuskysymykset. Työkokemusta hänellä on ulkoministeriöstä, Euroopan parlamentista sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriön tehtävistä. – Lue Henrin kirjoittamat jutut.

Veera Honkanen – podcastit

Veera Honkanen – podcastit

Veera Honkanen on toimittaja ja maailmanpolitiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Veera on suorittanut opintoja Kuala Lumpurissa Malesiassa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut Kiinasta, Kaakkois-Aasiasta, maailmanpolitiikassa ja -taloudessa tapahtuvista muutoksista sekä teknologian kehityksestä. Veera työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Veeran kirjoittamat jutut.

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki – podcastit

Tuomas Lähteenmäki on viestintätiimin jäsen, jonka kiinnostuksen kohteina ovat radio- ja podcast-ohjelmien tuotanto sekä viestinnän strateginen suunnittelu. Hän työskentelee viestintäkonsulttina. Tuomas on suorittanut maisterin tutkinnot Glasgow’n ja Tampereen yliopistoista erikoistuen yritysten yhteiskuntavastuun kysymyksiin. Aiempaa PR- ja tiedotustaustaa hänellä on niin startup-kentältä kuin monikansallisista yrityksistä.

Hae
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type