Tomas Wallenius – toimitussihteeri

Tomas Wallenius – toimitussihteeri

Tomas Wallenius on jatko-opiskelija Oxfordin yliopistossa. Hän on kiinnostunut kansainvälisten suhteiden teoriasta ja kansainvälisestä historiasta (erityisesti kansainvälisen oikeuden ja diplomatian). Hänellä on tutkinnot valtio-opista Helsingistä ja kansainvälisistä suhteista Oxfordista. – Lue Tomaksen kirjoittamat jutut.
Johannes Lehtinen – toimittaja

Johannes Lehtinen – toimittaja

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut Euroopan integraatiosta, demokratian kehityksestä EU:ssa ja kansainvälisestä asekaupasta. Johanneksella on maisterintutkinto kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistosta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa SaferGlobe -ajatushautomossa, Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRIssa. – Lue Johanneksen kirjoittamat jutut.
Janne Soisalon-Soininen – toimittaja

Janne Soisalon-Soininen – toimittaja

Janne Soisalon-Soininen on helsinkiläinen toimittaja ja viittä vaille valmis valtiotieteen maisteri. Gradussaan Janne on käsitellyt EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista. Tällä hetkellä Janne työskentelee Kauppalehdessä. – Lue Jannen kirjoittamat jutut.
Salla Matilainen – toimittaja

Salla Matilainen – toimittaja

Salla Matilainen työskentelee viestintäkonsulttina ja on erityisen kiinnostunut globaaleista ilmiöistä, yhteiskunnallisesta muutoksesta ja vaikuttavasta viestinnästä. Salla on toiminut urallaan viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä kehitysyhteistyöjärjestöissä, alue- ja ulkoasiainhallinnossa sekä UNFPA:lla ja asunut Washingtonissa, Kööpenhaminassa, Sydneyssä ja Hararessa. – Lue Sallan kirjoittamat jutut.
Santtu Lehtinen – toimittaja

Santtu Lehtinen – toimittaja

Santtu Lehtinen opiskelee poliittista historiaa Turun yliopistossa ja Itä-Euroopan tutkimusta Aleksanteri-instituutin maisterikoulussa. Santtu on keskittynyt Itä-Eurooppaa ja Saksaa sivuaviin aiheisiin, joihin hän paneutunut myös Wienin yliopistossa sekä Freie Universität Berliinissä. Työkokemusta hänellä löytyy puolustusministeriöstä, Suomen Akatemiasta, Euroopan komissiosta ja ulkoasiainhallinnosta. – Lue Santun kirjoittamat jutut.
Mirjami Ylinen – kielenhuoltaja

Mirjami Ylinen – kielenhuoltaja

Mirjami Ylinen on politiikasta ja median kielenkäytöstä kiinnostunut kieliammattilainen, joka tekee freelance-töitä Yleisradiossa. Hän suomentaa Ylen englannin- ja espanjankielistä ohjelmistoa ja toimii lisäksi uutistekstittäjänä. Aiemmin Mirjami on opettanut vieraita kieliä lukiossa ja tehnyt kääntäjäharjoittelut Suomen Akatemiassa ja Euroopan parlamentin suomen käännösyksikössä Luxemburgissa.

Matti Pesu – kirjoittaja

Matti Pesu – kirjoittaja

Matti Pesu on vieraileva tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa, jossa hän on myös suorittanut maisterin tutkinnon kansainvälisestä politiikasta. Häntä kiinnostavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Euroopan turvallisuuskysymykset ja transatlanttiset suhteet sekä diplomaattinen historia. Aiemmin Matti on työskennellyt Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIssa, ulkoministeriössä sekä Euroopan komissiossa. – Lue Matin kirjoittamat jutut.
Ilona Lahdelma – kirjoittaja

Ilona Lahdelma – kirjoittaja

Ilona Lahdelma on väitöskirjatutkija Oxfordin yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella. Ilonalla on edeltäviä opintoja historiasta, kansainvälisestä politiikasta ja Eurooppa-opinnoista Tampereen yliopistosta, Pariisin Sciences Posta sekä École des Hautes Études en Sciences Socialesista. Ennen väitöskirjaopintojaan Ilona toimi opettajana ja tutkijana Budapestissa. Ilona on erityisen kiinnostunut eurooppalaisesta äärioikeistosta ja nationalistisista liikkeistä, minkä lisäksi hän on erikoistunut myös Euroopan unioniin. – Lue Ilonan kirjoittamat jutut.
Veera Laine – kirjoittaja

Veera Laine – kirjoittaja

Veera Laine työskentelee tutkijana Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa. Tällä hetkellä hän tutkii ensisijaisesti Venäjän virallista nationalismia ja sen ilmentymiä, mutta seuraa myös kansalaisyhteiskuntaan ja tiedonvälitykseen liittyviä kysymyksiä Venäjällä. Veera on myös poliittisen historian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. – Lue Veeran kirjoittamat jutut.
Mitjo Vaulasvirta – kirjoittaja

Mitjo Vaulasvirta – kirjoittaja

Mitjo Vaulasvirta on jatko-opiskelija Oxfordin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii muistin politiikkaa ja menneisyyden hallintaa siirtymävaiheen yhteiskunnissa. Mitjo on suorittanut kandidaatintutkinnon Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja valmistunut maisteriksi Oxfordin yliopistosta. – Lue Mitjon kirjoittamat jutut.
Vesa Ahoniemi – kirjoittaja

Vesa Ahoniemi – kirjoittaja

Vesa Ahoniemi on markkina-analyytikko, jonka erityisaloja ovat maakaasu, hiili ja öljy. Hän on kiinnostunut kaikista energiaan ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Vesa on opiskellut Oxfordin ja Edinburghin yliopistoissa sekä työskennellyt Suomen lisäksi Lontoossa. – Lue Vesan kirjoittamat jutut.
Tommi Eskola – kirjoittaja

Tommi Eskola – kirjoittaja

Tommi Eskola on kansainvälistä politiikkaa opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut Puolan politiikkaan sekä laajemmin itäisen Keski-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Pro gradu -tutkielmassaan hän käsitteli Puolan ulkopoliittisen statuksen kehittymistä Euroopan unionissa. Tampereen yliopiston lisäksi Tommi on suorittanut opintoja Varsovan yliopistossa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. – Lue Tommin kirjoittamat jutut.
Miina Kaarkoski – kirjoittaja

Miina Kaarkoski – kirjoittaja

Miina Kaarkoski on poliittisen lähihistorian parissa työskentelevä tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa, jonka väitöskirja käsitteli Saksan ydinenergiapolitiikkaa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuu energiapoliittisen kysymysten lisäksi muun muassa ympäristö- ja ilmastopoliittiset teemat ja Euroopan integraation menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaan liittyvät kysymykset erityisesti Saksan ja Britannian näkökulmista.– Lue Miinan kirjoittamat jutut.
Anni Mäkeläinen – kirjoittaja

Anni Mäkeläinen – kirjoittaja

Anni Mäkeläinen työskentelee EU:n Etyj-valtuuskunnassa Wienissä ja kirjoittaa The Ulkopolitistiin Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvistä aiheista. Taustaltaan hän on valtiotieteiden maisteri. Aiemmin Anni on työskennellyt muun muassa tutkimustehtävissä, Euroopan parlamentissa sekä Ulkoasiainministeriön palveluksessa Pietarissa ja Helsingissä. Häntä kiinnostavia teemoja ovat nationalismi, historiapolitiikka, kansainvälinen oikeus sekä venäläisen median toiminta. – Lue Annin kirjoittamat jutut.
Antti Viktor Rauhala – kirjoittaja

Antti Viktor Rauhala – kirjoittaja

Antti Viktor Rauhala on Itä-Eurooppaan ja etenkin Venäjän ulkopolitiikan kiemuroihin hurahtanut maisteriopiskelija Oxfordin yliopistossa. Venäjällä vietetyn vaihtovuoden lisäksi Antti on kartuttanut aluetuntemustaan Kyiv Post-sanomalehden ja Suomen Moskovan suurlähetystön harjoittelijana. – Lue Antin kirjoittamat jutut.
Hae
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type