Kirjoittajalta Miina Kaarkoski

Energia on ulkopolitiikan väline

Laajaa julkista keskustelua nostattanut Ulkopoliittisen instituutin raportti Venäjän muuttuvasta roolista Suomen lähialueilla varoittaa Venäjän käyttävän luonnonvarojaan ulkopolitiikan välineenä. Raportissa nostetaan esiin Nord Strem -kaasuputkihankkeet ja Pyhäjoen ydinvoimalahanke esimerkkeinä tilanteista, joiden kautta Venäjälle tarjoutuu mahdollisuus toteuttaa ulkopoliittisia päämääriään niin sanotun geoekonomisen mallin mukaisesti. Tällä tarkoitetaan ulkopoliittisten päämäärien edistämistä (geopoliittisten) sotilaallisten toimien sijasta ”piilotettuja” ja taloudellisia keinoja käyttäen. Näkemystä perustellaan sillä, että Venäjä strategia-asiakirjoissaan avoimesti pitää luonnonvarojaan sotilasvoiman ohella tärkeimpänä strategisena resurssinaan, suurvalta-asemansa perustana ja suurvaltapolitiikkansa mahdollistajana. Yleisemmällä tasolla kyse on energiapolitiikan ulkopoliittisista kytköksistä eli siitä, voidaanko ulkopoliittisia päämääriä ajaa energiapolitiikan kautta ja tulisiko tämä huomioida poliittisessa päätöksenteossa. Poliittisessa päätöksenteossa on...

Lue lisää

VIERASKYNÄ: Energiakäänne – Saksan ydinvoimaton voimannäyttö

Miina Kaarkoski on projektitutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän väittelee syksyllä 2016 tohtoriksi yleisestä historiasta väitöskirjalla, joka käsittelee Saksan liittopäivien ydinenergiapoliittisia debatteja 1991-2001. Hän tutkii tällä hetkellä myös EU:n yhteisen ulkopolitiikan muodostumista. Euroopan talousmahdin Saksan 2000-luvun energiapoliittiset ratkaisut ovat määrittäneet mantereen poliittisten suhteiden kehitystä ratkaisevasti. Liittokansleri Gerhard Schröderin johdolla maa sitoutui energiakäänteeksi nimetyn politiikan toteuttamiseen punavihreän hallituskoalition astututta valtaan vuoden 1998 vaalien jälkeen. Parlamentaarinen päätös ydinenergiasta luopumisesta hyväksyttiin Saksan liittopävillä joulukuussa 2001. Energiakäänne piti tämän lisäksi sisällään erityisesti uusiutuvien energiamuotojen tukemisen sekä teknologian ja tehokkuuden kehittämisen. Fukushiman maaliskuun 2011 ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena energiakäänteen toteuttaminen sai kaikkien poliittisten puolueiden virallisen tuen taakseen, kun liittokansleri...

Lue lisää