Henkilön kasvokuva Milka Kiukkonen

Milka Kiukkonen

Milka Kiukkonen on viestinnän ammattilainen ja kirjoittaja, joka on työskentelee koulutusalalla. Hän kiinnostunut laajasti kansainvälisen politiikan aiheista, erityisesti sananvapauteen, mediaan, koulutukseen ja demokratiaan liittyvistä kysymyksistä. Milka on opiskellut journalismia Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa ja suorittaa parhaillaan politiikan ja viestinnän opintoja Helsingin avoimessa yliopistossa.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit