Henkilön kasvokuva Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo on yleisen valtio-opin väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut muuttoliikkeistä, niiden politiikasta ja historiasta Suomessa ja Euroopan unionissa. Väitöskirjassaan hän käsittelee työperäisen maahanmuuton kehitystä Suomessa. Aikaisemmin Johanna on työskennellyt muun muassa julkishallinnossa ja toimittajana.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit