Henkilön kasvokuva Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo

Johanna Metsänheimo on yleisen valtio-opin tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut muuttoliikkeistä ja muuttoliikkeiden hallinnasta erityisesti Suomessa ja EU:ssa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee laillisuusvalvontaa kriiseissä maahanmuuton näkökulmasta. Johanna on aikaisemmin työskennellyt kulttuurialalla, julkishallinnossa, yliopistossa erilaisissa avustajatehtävissä ja toimittajana.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit