Henkilön kasvokuva Andrina Schroderus

Andrina Schroderus

Andrina Schroderus-Nevalainen työskentelee projektisuunnittelijana kansainvälisessä EU-hankkeessa ja viimeistelee samalla kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterintutkintoaan Helsingin yliopistoon. Andrina on lisäksi suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon valtio-opista Jyväskylän yliopistossa. Työkokemusta hänellä on muun muassa Suomen pysyvästä YK-edustustosta, kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestö IOM:stä sekä aluetoimistosta Brysselissä.

Kirjoittajan julkaisemat artikkelit