TOIMITUSKUNTA (FacebookTwitter, LinkedIn ja Instagram)

Vastaava päätoimittaja

Timo R. Stewart (sähköpostiTwitter, LinkedIn, Academia) on Helsingin yliopistosta valmistunut valtiotieteiden tohtori, joka työskentelee parhaillaan fundamentalismin aatehistoriaan liittyvän tutkimusprojektin parissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoriaa. Timo on aiemmin työskennellyt Suomen Lähetysseurassa Myanmarin rauhanhankkeen projektipäällikkönä, tutkijana Jerusalemissa, toimittajana ja tuottajana STT:llä, sekä Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa.

Toimituspäälliköt

Jussi Heinonkoski on Finnish Middle East Consulting Groupin toimitusjohtaja ja Lähi-idän politiikkaan sekä talouteen keskittyvä analyytikko. Hänellä on valtio-opin ja kauppatieteen kandidaatin tutkinnot Queen Maryn yliopistosta, eurooppalaisen talouspolitiikan maisterintutkinto London School of Economicsista sekä ranskan kielen ja kulttuurin sertifikaatti Sorbonnen yliopistosta.

Matti Pesu (Twitter, LinkedIn) on vieraileva tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa ja tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa, jossa hän on myös suorittanut maisterin tutkinnon kansainvälisestä politiikasta. Häntä kiinnostavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Euroopan turvallisuuskysymykset ja transatlanttiset suhteet sekä diplomaattinen historia. Aiemmin Matti on työskennellyt Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIssa, ulkoministeriössä sekä Euroopan komissiossa.

Viestintäpäällikkö 

Anna Tervahartiala on kansainväliseen politiikkaan sekä ihmisoikeus- ja kehityskysymyksiin erikoistunut kuvajournalisti. Anna on suorittanut sosiaali- ja kulttuuriantropologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja visuaalisen journalismin maisteriopinnot Tampereen yliopistossa. Anna työskentelee Kirkon Ulkomaanavun rauhanvälitysverkoston viestinnän koordinaattorina.

Toimitussihteerit

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka: Ilmar Metsalo (Twitter) on poliittisesta historiasta valmistunut valtiotieteiden maisteri. Viestintäalan töiden ohella hän työstää artikkelia Suomen ulkopolitiikan murroksesta Neuvostoliiton hajotessa. Ilmar on suorittanut sivuainekokonaisuudet Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella sekä University College Londonin School of Slavonic and East European Studiesissa.

Lähi-itä ja Afrikka: Hinni Aarninsalo on jatko-opiskelija School of Oriental and African Studies –yliopistossa, jossa hän on aiemmin suorittanut tutkinnot kansainvälisestä politiikasta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta. Hinnin väitöskirja käsittelee homoseksuaalisuuden vastaisen diskurssin politisoitumista Itä-Afrikassa. Aiemmin Hinni on työskennellyt toimittajana. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät Afrikan kansainväliseen politiikkaan, länsimaiden hegemoniaa vastustavaan retoriikkaan sekä kehityskysymyksiin. 

Aasia ja Tyynimeri: Matti Puranen on Aasiaan ja erityisesti Kiinan politiikkaan ja historiaan keskittyvä jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee kiinalaisia maailmanpolitiikan teorioita. Aiemmin Matti on suorittanut yleisen historian ja valtio-opin maisteritutkinnot Jyväskylän yliopistossa. Hän kirjoittaa toisinaan myös esimerkiksi vanhoista peleistä.

Konfliktit ja turvallisuus: Alex Pitkänen on maailmanpolitiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusintresseihin lukeutuvat muun muassa kansainvälisen politiikan teoriat, poliittinen väkivalta ja filosofiset näkökulmat sodan tutkimukseen. Aiemmin Alex on työskennellyt avustavana tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja valtio-opin valmennuskurssiopettajana.

Amerikat: Ilkka Tiensuu (Twitter, LinkedIn) on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistosta. Lisäksi hän on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa sekä taloustieteitä ITESM:ssä Meksikossa. Työkokemusta hänellä on mm. Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta sekä Suomen ulkoasiainhallinnosta.

Eurooppa: Tomas Wallenius on jatko-opiskelija Oxfordin yliopistossa. Hän on kiinnostunut kansainvälisten suhteiden teoriasta ja kansainvälisestä historiasta (erityisesti kansainvälisen oikeuden ja diplomatian). Hänellä on tutkinnot valtio-opista Helsingistä ja kansainvälisistä suhteista Oxfordista.

TOIMITTAJAT

Ilari Ceder on yhteiskuntatieteiden maisteri ja viestintäalan ammattilainen. Hän on tutkinut valtioiden maineita ja työskennellyt ulkomaantoimittajana. Cederin pro gradu -tutkielma Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella käsitteli maineen käsitettä kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. Ceder on työskennellyt toimittajana, toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä sekä aikakaus- että sanomalehdessä. Tällä hetkellä Ceder on Alkon viestintäpäällikkö ja johtaa yhtiön viestintätiimiä.

Veera Honkanen on maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän opiskelee syksyllä Kaakkois-Aasiaan liittyviä opintoja Kuala Lumpurissa Malesiassa. Honkanen on myös toimittaja.

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut Euroopan integraatiosta, demokratian kehityksestä EU:ssa ja kansainvälisestä asekaupasta. Johanneksella on maisterintutkinto kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistosta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa SaferGlobe -ajatushautomossa, Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRIssa.

Ilari Leskelä on opiskellut poliittista historiaa Helsingissä ja Hampurin Universität der Bundeswehrissä. Tällä hetkellä hän tekee strategista ja yhteiskunnallista viestintää viestintätoimisto Tekirissä. Hän on työskennellyt aiemmin myös Suomen Nato-edustustossa ja Ydin-lehdessä. Ilari on kiinnostunut historiapolitiikasta, kansainvälisestä kommunikaatiosta sekä nationalismista.

Lotta Kivinen (Twitter) on erikoistunut Kaakkois-Aasiaan historiaan ja politiikkaan sekä kehityskysymyksiin. Lotalla on kandidaatintutkinto historiasta ja maisterintutkinto Kaakkois-Aasian tutkimuksesta School of Oriental and African Studies -yliopistosta, sekä maisterintutkinto kehitysmaatutkimuksesta Helsingin yliopistosta. Hänellä on työkokemusta ulkoasiainhallinnosta Addis Abebassa ja Bangkokissa.

Salla Matilainen toimii viestintäkonsulttina ja on erityisen kiinnostunut globaaleista ilmiöistä, paremmasta yhteiskunnasta ja viestinnän voimasta kehityksen moottorina, Salla on työskennellyt viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä kehitysyhteistyöjärjestöissä, alue- ja ulkoasianhallinnossa sekä UNFPA:lla.

Anni Mattila on opiskelee maailmanpolitiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa erikoistuen rauhan- ja konfliktintutkimukseen. Anni on ollut harjoittelussa Suomen ETYJ-yhdistys STETEssä (nyk. WISE), ja hänellä on työkokemusta ruohonjuuritason konfliktinratkaisusta osana kansainvälistä MasterPeace-järjestöä.

Noora Mattila on vapaa toimittaja, joka muutti syksyllä 2016 Helsinkiin asuttuaan kaksi vuotta Seattlessa. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Kodin Kuvalehdessä, Yleisradiossa ja MTV3:lla.

Sanna Orava (LinkedIn) on Helsingin yliopistosta valmistunut poliittisen historian maisteri, yhteiskunta-aktiivi ja myöhäisherännäinen nordisti, joka oppi Norjassa suomalaiset sotilasarvot sekä sujuvan ruotsin kielen. Sanna työskenteli arktisen turvallisuuspolitiikan ja pohjoismaisen yhteistyön parissa Suomen Oslon-suurlähetystössä 2012–2016. Tätä nykyä hän edistää pohjoismaista puolustusyhteistyötä Suomen puolustusministeriössä NORDEFCO-asiantuntijan tehtävässä.

Janne Soisalon-Soininen (Twitter, LinkedIn) on helsinkiläinen toimittaja ja graduaan viimeistelevä poliittisen historian maisteriopiskelija. Gradussaan Janne käsittelee EU:n taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisen problematiikkaa ja poliittiseen ongelmanasetteluun liittyvää vallankäyttöä. Hänellä on työkokemusta muun muassa Taloussanomista ja Suomen YK-edustustosta New Yorkista.

Otto Stenius on keskittynyt konflikti- ja kehityskysymyksiin erityisesti Lähi-idässä ja Afrikassa. Hän on parhaillaan ulkoasiainministeriössä diplomaattikoulutettavana. Aiempaa työkokemusta Otolta löytyy sotilaallisen kriisinhallinnan puolelta Afganistanista ja Suomen edustustoista Kabulista ja Kairosta. Otolla on maisterintutkinnot Helsingin yliopistosta ja School of Oriental and African Studiesista Lontoosta.

Teemu Toivola on valmistunut terrorismin torjunnan maisteriohjelmasta Israelista ja päättää Tampereen yliopistossa tiedotusopin maisteriopintojaan. Edelliset kymmenen vuotta Teemu on työskennellyt muun muassa talous- ja ulkomaantoimittajana sekä lehdissä että sähköisissä viestimissä. Lisäksi Teemu on ollut suurlähetystöharjoittelijana Sambiassa ja Israelissa. Hän on erityisesti kiinnostunut terrorismista ja tiedustelusta.

Henri Vanhanen (TwitterLinkedIn) on poliittisen historian maisteriopiskelija Turun yliopistossa. Lisäksi hänellä on opintotaustaa Aleksanteri-instituutista ja Berkeleyn yliopistosta. Henriä kiinnostaa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä Euroopan ja Yhdysvaltain turvallisuuskysymykset. Työkokemusta hänellä on Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriön tehtävistä, Suomen Atlantti-Seurasta sekä ulkoasiainministeriöstä.

Jenna Vehviläinen (Twitter, Linkedin) suorittaa parhaillaan rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisterintutkintoa Tampereella ja on sitä ennen opiskellut journalismia ja valtiotieteitä muun muassa Helsingissä, Firenzessä, Brysselissä ja Windhoekissa. Akateemisen maailman ulkopuolella Jenna on vapaa toimittaja ja viestinnän ammattilainen, jota kiinnostaa erityisesti kaikki se, mikä tapahtuu Italiassa, Välimerellä ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Mirjami Ylinen on politiikasta ja median kielenkäytöstä kiinnostunut kieliammattilainen, joka tekee freelance-töitä Yleisradiossa. Hän suomentaa Ylen englannin- ja espanjankielistä ohjelmistoa ja toimii lisäksi uutistekstittäjänä. Aiemmin Mirjami on opettanut vieraita kieliä lukiossa ja tehnyt kääntäjäharjoittelut Suomen Akatemiassa ja Euroopan parlamentin suomen käännösyksikössä Luxemburgissa. The Ulkopolitistissa Mirjami on mukana kielenhuoltajana.

KIRJOITTAJAT

Vesa Ahoniemi (Twitter) työskentelee Euroopan maakaasu- ja öljymarkkinoita seuraavana analyytikkona Lontoossa. Hänellä on maisterintutkinto Venäjän- ja Itä-Euroopan tutkimuksesta Oxfordin yliopistosta sekä aiempaa työkokemusta Britannian suurlähetystöstä Helsingistä sekä Suomen puolustusministeriöstä.

Ilari Aula on tohtorikoulutettava London School of Economicsissa. Hän tutkii tuotannon globalisaation yhteyttä konflikteihin sekä opettaa sotaa ja poliittista taloustiedettä. Aiemmin Ilari on työskennellyt muun muassa komentoupseerina Afganistanissa ja toimittajana Intiassa.

Tommi Eskola (Twitter, LinkedIn) on kansainvälisen politiikan maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa, joka pro gradu -tutkielmassaan käsittelee Puolan statuspolitiikkaa Euroopan unionissa. Laajemmin hän on keskittynyt erityisesti itäisen Keski-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tampereen yliopiston lisäksi Tommi on suorittanut opintoja Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Varsovan yliopistossa.

Mari Fabritius on poliittisen historian oppiaineesta valmistunut VTM. Opinnoissaan hän erikoistui Latinalaiseen Amerikkaan ja erityisesti Meksikoon, jossa hän opiskeli ja työskenteli vuosina 2013–2016. Mari on erityisen kiinnostunut demokratisoitumiseen, siirtolaisuuteen, vallankäyttöön ja muistin politiikkaan liittyvistä ilmiöistä.

Hanna Harrison on Tampereen yliopistolta valmistunut maisteri pääaineenaan kansainvälinen politiikka. Hän on erikoistunut Pohjois-Amerikan tutkimukseen ja Aasian-Tyynenmeren alueen turvallisuuspolitiikkaan. Harrison on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen suurlähetystössä Washingtonissa ja Euroopan parlamentissa sekä toiminut Eurooppanuorten puheenjohtajana.

Kira Huju on kansainvälisen politiikan maisteriopiskelija Oxfordin yliopistossa. Gradussaan Kira tutkii Intian ulkopolitiikkaa ja BRICS-ilmiötä. Hän on aiemmin työskennellyt Amnesty Internationalissa Bangaloressa, Britannian varapääministerin kansliassa ja Lontoon Eurooppanuorten puheenjohtajana.

Teemu Häkkinen (Twitter) on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on väitellyt yleisestä historiasta filosofian tohtoriksi vuonna 2014. Hänen väitöskirjansa käsittelee Britannian parlamentin roolia sotaan lähdettäessä vuosina 1982–2003, ja hän on keskittynyt asevoimien demokraattiseen kontrolliin, puolustuspoliittiseen päätöksentekoon sekä Euroopan integraation historiaan

Otso Iho (Twitter, LinkedIn) on maailmanlaajuiseen poliittiseen väkivaltaan ja terrorismiin erikoistunut analyytikko IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Centre (JTIC)-tutkimuslaitoksella. Hän on suorittanut terrorismiin keskittyvän sotatieteiden maisterin tutkinnon King’s College London -yliopistossa, jota ennen hän suoritti kandidaatin tutkinnon keskittyen Itä-Euroopan ja Venäjän historiaan University College London -yliopistossa. Otso on työskennellyt johtavissa poliittisen riskin konsultointiyrityksissä Lontoossa vuodesta 2012 ja hän on julkaissut lukuisia artikkeleita liittyen terrorismiin ja poliittisiin riskeihin Euroopassa ja Aasiassa.

Johannes Jauhiainen on politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja freelancer-kirjoittaja. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu muun muassa Ny Tidissä, Kansan Uutisissa, Maailman Kuvalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Työkokemusta hänellä on ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksiköstä, Suomen Ranskan instituutista, Kirkon Ulkomaanavun ihmisoikeustarkkailijana Israel-Palestiinassa sekä väkivaltaista radikalisoitumista ennaltaehkäisevästä järjestötoiminnasta Jordaniassa.

Miina Kaarkoski (Twitter) on väitellyt Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta Saksan ydinenergiapolitiikkaa käsittelevällä väitöskirjalla ja työskentelee tutkijatohtorina Euroopan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muodostumiseen liittyvien kysymysten parissa.

Lauri Kangasniemi (Twitter) on kansainvälisen politiikan maisteriopiskelija Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänen mielenkiintonsa keskittyy taloudellisiin ulkosuhteisiin ja kauppapolitiikkaan. Tällä hetkellä hän työskentelee yrityspuolella viestintätehtävissä. Laurilla on työkokemusta Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta ja Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Maria Kauko on erityisesti Kiinan politiikasta kiinnostunut virkamiestehtäviin työ- ja elinkeinoministeriöön harhautunut Tampereen yliopistosta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Kansainvälisen politiikan opintojen lisäksi Marialla on kiinan kielen ja Aasian tutkimuksen opintoja Helsingin yliopistosta sekä useasta kiinalaisesta yliopistosta. Maria työskenteli aiemmin sinologina Suomen suurlähetystössä Pekingissä. Työkokemusta hänellä on myös Euroopan parlamentista sekä kansalaisjärjestökentältä.

Jani Kokko on väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut Yhdysvaltain poliittista historiaa, ja Janin väitöskirja käsittelee amerikkalaisten arvojen roolia Yhdysvaltain presidenttien institutionaalisessa retoriikassa.

Ilmari Käihkö (Twitter, Academia) on konflikteihin ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut, Uppsalan yliopiston Sosiologian laitoksen post-doc tutkija. Ilmaria kiinnostavat sodan keskeiset käsitteet sekä käytäntö. Väitöskirjassaan hän tutki näitä teemoja Liberian sisällissotiin osallistuneiden sotilasorganisaatioiden kautta. Samat aiheet jatkuvat nyt loppusuoralla olevassa tutkimusprojektissa, joka keskittyy Suomen ja Ruotsin strategiaan Afganistanissa. Ilmari on vieraileva luennoitsija Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa (sotatieteet) sekä Jönköpingin yliopistossa (rauhan- ja konfliktintutkimus).

Ilona Lahdelma (Twitter, LinkedIn) on väitöskirjatutkija Oxfordin yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella. Ilonalla on edeltäviä opintoja historiasta, kansainvälisestä politiikasta ja Eurooppa-opinnoista Tampereen yliopistosta, Pariisin Sciences Posta sekä École des Hautes Études en Sciences Socialesista. Ennen väitöskirjaopintojaan Ilona toimi opettajana ja tutkijana Budapestissa. Ilona on erityisen kiinnostunut eurooppalaisesta äärioikeistosta ja nationalistisista liikkeistä, minkä lisäksi hän on erikoistunut myös Euroopan unioniin.

Veera Laine työskentelee tutkijana Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa. Tällä hetkellä hän tutkii ensisijaisesti Venäjän virallista nationalismia ja sen ilmentymiä, mutta seuraa myös kansalaisyhteiskuntaan ja tiedonvälitykseen liittyviä kysymyksiä Venäjällä. Veera on myös poliittisen historian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa.

Santtu Lehtinen opiskelee poliittista historiaa Turun yliopistossa ja Itä-Euroopan tutkimusta Aleksanteri-instituutin maisterikoulussa. Itä-Eurooppa-aiheisia opintoja hän on kerryttänyt myös Wienin yliopistosta sekä Freie Universität Berliinistä. Santtu on opinnoissaan paneutunut myös Euroopan integraation historiaan ja ennen kaikkea Saksan rooliin Euroopassa. Työkokemusta hänellä löytyy Suomen Akatemiasta, Euroopan komissiosta ja ulkoministeriöstä.

Katariina Mustasilta on hauraista ja kehittyvistä valtioista kiinnostunut jatko-opiskelija Essexin yliopistossa. Hän tutkii maiden sisäisiin konflikteihin sekä rauhan mahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Katariina on aiemmin työskennellyt muun muassa Uppsalan yliopistossa ja ulkoasiainministeriössä sekä Itä-Afrikan paikallistason rauhanrakennukseen liittyvissä projektitehtävissä. Hänellä on maisterintutkinto Uppsalan yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen laitokselta ja kandidaatintutkinto kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistosta.

Anni Mäkeläinen (LinkedIn) on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen erikoistunut valtiotieteiden maisteri, joka viettää talven Brysselissä seuraten työssään muun muassa Euroopan parlamentin itäasioiden agendaa. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat historiapolitiikka, kansainvälinen oikeus ja venäläisen median toiminta.

Mikko Patokallio on analyytikko Crisis Management Initiative -järjestössä. Hänellä on monivuotinen kokemus tutkimuksesta ja työstä Lähi-idän parissa, ja Mikko keskittyykin alueen kansainvälisiin suhteisiin ja konflikteihin. Mikolla on tutkinnot historiasta ja valtio-opista McGill-yliopistosta ja kansainvälisestä politiikasta London School of Economicsista.

Antti Viktor Rauhala on valtiotieteiden ja Itä-Euroopan tutkimuksen kandidaatti Lontoon University Collegesta. Hänen erityisalaansa on Venäjä, etenkin maan ulkopolitiikka. Antti on lisäksi suorittanut vaihto-opintojakson Pietarin valtionyliopistossa sekä Moskovan talouskorkeakoulussa (HSE). Tällä hetkellä hän on harjoittelussa Suomen Moskovan suurlähetystössä. Hänellä on työkokemusta myös Kyiv Post -lehdestä.

Christopher Rowley (Twitter, LinkedIn) on tuore konfliktintutkimuksen maisteri King’s College Londonista. Hän on suorittanut kanditutkinnon London School of Economicsissa sekä opiskellut filosofiaa Helsingin yliopistossa. Aiemmin Christopher on työskennellyt tutkimusapulaisena Aleksanteri-instituutissa ja maailmanpolitiikan valmennuskurssiopettajana.

Milja Rämö on kehitysmaatutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta, joka on opinnoissaan keskittynyt Turkkiin ja turkin kieleen. Nyt kiinnostus on siirtymässä kohti kurdikysymyksiä. Syksyn Milja työskentelee Beirutissa Suomen Lähi-idän instituutissa. Lisäksi häneltä löytyy kokemusta media-alalta Turkista ja Suomesta sekä kansainvälisiä opintoja Istanbulista ja Intiasta.

Iiris Saarelainen (LinkedIn) on valtiotieteiden kandidaatti, joka suoritti pitkän sivuaineen Lähi-idän tutkimuksesta ja arabiasta sekä lisäksi sotastrategian sivuaineopinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa. Iiris on työskennellyt Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen IHANE-projektin tutkimusavustajana ja määräaikaisena virkamiehenä puolustusvoimilla. Hänen intressinsä keskittyvät Lähi-idän politiikkaan, Euroopan sisäiseen terrorismiin, hybridi- ja informaatiosodankäyntiin sekä Ranskan rooliin Euroopan turvallisuustoimijana.

Juha Saarinen (Twitter, LinkedIn) on jihadismiin sekä Lähi-idän turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut jatko-opiskelija King’s College Londonissa. Juha työskentelee tällä hetkellä myös Finnish Middle East Consulting Groupissa, ja hän on aiemmin toiminut tutkimustehtävissä muun muassa Helsingin yliopistossa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänellä on maisterin tutkinnot Lähi-idän ja Keski-Aasian turvallisuuspolitiikasta St. Andrewsin yliopistosta sekä kansainvälisestä politiikasta London School of Economicsista.

Olli Saarinen on sotatieteiden kandidaatti, joka palvelee tällä hetkellä Lapin lennostossa. Maanpuolustuskorkeakoulussa hänen pääaineenaan on ollut strategia, jonka opintoja hän jatkaa 2019 sotatieteiden maisterikurssilla. Saarisen kiinnostuksen kohteita ovat yhdysvaltalainen sotilasstrategia, suurvaltasuhteet, sotateoreetikot ja länsimainen ilmasotataito.

Andrina Schroderus-Nevalainen (Twitter, LinkedIn) työskentelee projektisuunnittelijana kansainvälisessä EU-hankkeessa ja viimeistelee samalla kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterintutkintoaan Helsingin yliopistoon. Andrina on lisäksi suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon valtio-opista Jyväskylän yliopistossa. Työkokemusta hänellä on muun muassa Suomen pysyvästä YK-edustustosta, kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestö IOM:stä sekä aluetoimistosta Brysselissä.

Johanna Suhonen työskentelee tällä hetkellä Ukrainassa. Tätä ennen hän on toiminut kriisinhallintaan liittyvissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä FINCENTin, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen ja Kriisinhallintakeskuksen projekteissa sekä palvellut kriisinhallintatehtävissä KFOR:ssa. Muuta työkokemusta hänellä on kansalaisjärjestöjen ja sosiaalisten liikkeiden parista Latinalaisessa Amerikassa. Johanna on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta, jonka lisäksi hänellä on opintoja Buenos Airesin yliopistosta ja MPKK:n strategian laitokselta.

Laura Sundblad (Twitter) työskentelee yhdysvaltalaisessa Arc Finance –kehitysyhteistyöjärjestössä. Hän on aiemmin opiskellut kansainvälisiä suhteita St Andrewsin yliopistossa ja julkista hallintoa Columbian yliopistossa. Lauralla on ulko- ja kehityspolitiikkaan liittyvää työkokemusta Suomen YK-edustustosta ja YK:n kehitysohjelmasta.

Olli Suominen on jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Hänen tuleva väitöskirjansa käsittelee historian poliittiseen käyttöön liittyviä kysymyksiä kiinalaisessa, saksalaisessa sekä yhdysvaltalaisessa lukion historiaopetuksessa. Aiemmin Olli on suorittanut maisterintutkinnot Itä-Aasian (Kiina) tutkimuksessa sekä kansainvälisissä suhteissa ja kulttuuridiplomatiassa.

Lauri Tainio (Twitter) on erikoistunut Turkkiin ja sen naapurustoon. Lauri on valmistunut Keski-Aasian tutkimuksen maisteriksi (Helsingin yliopisto ja Boğaziçi University, Istanbul). Lauri työskentelee parhaillaan sisäministeriön hallinnonalalla ja on aikaisemmin toiminut mm. akatemiassa, ulkoasiainhallinnossa ja kansainvälisten järjestöjen tehtävissä Suomessa, Turkissa, Kosovossa ja Georgiassa.

Antti Tarvainen (LinkedIn) on kiinnostunut globalisoituvan talouden ja poliittisen hallinnan suhteesta. Antti työskentelee Demos Effectillä yksityisen sektorin yhteiskunnallisen roolin kehittämisen parissa ja viimeistelee kehitysmaatutkimuksen gradua yrittäjyyden kasvavasta kulttuurisesta roolista globaalissa hallinnassa. Aiemmin Antti on työskennellyt perustamassaan ajatushautomo Avanto Helsingissä.

Kaisa Toroskainen on opiskellut maailmanpolitiikkaa London School of Economicsissa ja Helsingin yliopistossa sekä kauppatieteitä Aallon kauppakorkeakoulussa. Hän on keskittynyt poliittiseen taloustieteeseen ja erityisesti luonnonvarasektorin arvoketjuihin osana Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden talouskehitystä. Parhaillaan Kaisa tutkii näitä aiheita Natural Resource Governance Institute -nimisessä think tankissa.

Mitjo Vaulasvirta (Twitter) on jatko-opiskelija Oxfordin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii muistin politiikkaa ja menneisyyden hallintaa siirtymävaiheen yhteiskunnissa. Mitjo on suorittanut kandidaatintutkinnon Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja valmistunut maisteriksi Oxfordin yliopistosta.

Sanna Veikkola työskentelee nuorempana tutkimusanalyytikkona poliittiseen riskianalyysiin, tiedusteluun ja riskienhallintaan erikoistuneessa konsultointiyrityksessä Lontoossa. Sannalla on takana kansainväliseen turvallisuuden ja terrorismintutkimuksen maisteriopinnot University College London -yliopistossa, ja parhaillaan työn alla on Kiinan energiaturvallisuushaasteita käsittelevä gradu Tampereen yliopistossa. Aiemmin Sanna on työskennellyt ulkoministeriön ja puolustusvoimien palveluksessa.

Mirka Wendt on Helsingin yliopistosta valmistunut VTM pääaineena maailmanpolitiikka. Opinnoissaan hän erikoistui kehitysmaatutkimukseen sekä rauhan- ja konfliktintutkimukseen. Työkokemusta hänellä on mm. Suomen edustustoista New Yorkissa ja Brasiliassa sekä UNDP:ltä Rio de Janeirossa.

Elina Ylä-Mononen (Twitter, LinkedIn) on Venäjään ja turvallisuuspolitiikan identiteettikysymyksiin erikoistunut kansainvälisten suhteiden maisteri, vapaa toimittaja ja monimediatuottaja. Hänellä on tutkinnot London School of Economicsista ja University College Londonista.

Hae
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type